Výhody a omezení reklamy v médiích

Komerční reklama a marketingová propagace, jejímž smyslem je oslovit co největší množství cílových zákazníků, ať již stávajících nebo potenciálních, probíhá obvykle skrze média. Rozlišujeme několik nejvýznamnějších forem médií noviny, televize, direct mail, rádio, časopisy, outdoorová reklama a internet.[1] Každá z uvedených forem médií má své výhody i omezení.

Plánovači musí znát dosah (procento lidí na cílovém trhu, kteří jsou reklamní kampani během určitého časového období vystaveni), frekvenci (měřítko toho, kolikrát je průměrná osoba na cílovém trhu reklamnímu sdělení během daného období vystavena) a dopad (kvalitativní hodnota, kterou má přinést vystavení reklamnímu sdělení v daném médiu) všech hlavních typů médií. Volbu média ovlivní zejména mediální zvyklosti cílových spotřebitelů, povaha produktu a náklady na inzerci. Různé typy sdělení mohou také vyžadovat různá média. V následujícím příspěvku si tyto pozitivní i negativní aspekty inzerce v daném médiu představíme a shrneme.

Noviny

Výhody:

 • Flexibilita
 • Včasnost
 • Pokrytí místního trhu
 • Široce přijímané
 • Vysoká věrohodnost

 Nevýhody:

 • Nízká životnost
 • Špatná kvalita
 • Reprodukce
 • Malá šance na předání média dalším čtenářům

Televize

Výhody:

 • Dobré pokrytí hromadného trhu
 • Nízké náklady na jednoho zasaženého spotřebitele
 • Kombinuje vizuální, zvukové, pohybové prvky
 • Smyslově přitažlivá

Nevýhody:

 • Vysoké absolutní náklady
 • Vysoké zahlcení cizí reklamou
 • Pomíjivá expozice
 • Nižší selektivita v oblasti publika

Rádio

Výhody:

 • Dobře přijímáno na lokálním trhu
 • Vysoká geografická a demografická selektivita
 • Nízké náklady

 Nevýhody:

 • Pouze zvuková prezentace
 • Nízká pozornost (médium poslouchané „na půl ucha“)
 • Pomíjivá expozice
 • Roztříštěné publikum

Časopisy

Výhody:

 • Vysoká geografická a demografická selektivita
 • Důvěryhodnost a prestiž
 • Vysoká kvalita reprodukce
 • Dlouhá životnost
 • Dobrá šance, že bude médium předáno dalším čtenářům

 Nevýhody:

 • Dlouhá doba od zakoupení reklamy po realizaci
 • Vysoké náklady
 • Určitá míra zbytečné cirkulace
 • Nová garance pozice

Direct mail

Výhody:

 • Vysoká selektivita publika
 • Flexibilita
 • Žádná reklamní konkurence v rámci téhož média
 • Umožňuje se zaměřit na konkrétní osoby

 Nevýhody:

 • Poměrně vysoké náklady na jednu expozici
 • Image nevyžádané pošty

Outdoorová reklama

Výhody:

 • Flexibilita
 • Opakovaná expozice
 • Nízké náklady
 • Nízká konkurence mezi sděleními
 • Dobrá selektivita ohledně positioningu

 Nevýhody:

 • Nulová selektivita v oblasti publika
 • Omezuje kreativitu

Internet

Výhody:

 • Vysoká selektivita
 • Nízké náklady
 • Bezprostřednost
 • Interaktivní možnosti

Nevýhody:

 • Malé, demograficky nerovnoměrně rozvrstvené publikum
 • Poměrně nízký účinek
 • Publikum kontroluje expozici

[1] Profily hlavních forem médií a jejich výhody a omezení převzaty viz KOTLER, P., WONG, V., SAUNDERS, J., ARMSTRONG, G.: Moderní marketing, Grada Publishing, Praha 2007, str. 866.

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *