Proč lidé podnikají? (1. díl)

Ti, kdož podnikají, to jistě znají a ti, kdo se podnikat chystají, by se na to měli připravit. Ptáte se na co? Inu, na ty chvíle, kdy si říkáte: „Proč to vůbec dělám? Mám já to zapotřebí? Nebylo by mi líp ve fabrice – čistá hlava a svý jistý?“ Kladl jsem si tyto otázky už nesčetněkrát a pokaždé jsem cítil jedinou odpověď – nepřestanu. Ano cítil, tam uprostřed hrudníku, kde sídlí duchovní srdce. V situacích únavy, zmaru, nejistot a strachů nám rozum vždy bude říkat: „Vykašli se na to, vždyť tě do toho nikdo nenutí. Ty sám ses rozhodl začít, stejně tak můžeš i skončit.“

Jenže člověk není bytost rozumová, ale emoční a tak to nevzdá. Jsou věci, které pro nás znamenají víc než chladný kalkul rozumu a logika peněz. Věci, o kterých autoři příruček o marketingu a podnikání málo píšou (protože leckteří málo vědí) a které ekonomie nebere v potaz ve svých teoriích (což je špatně a osvícení ekonomové to již začínají tušit). Věci, které ženou člověka kupředu i když se nedaří a naše konání nedává smysl ani nám samotným.

Mnozí mají za to, že lidé podnikají kvůli penězům. Ostatně i zákon to tak předpokládá, když definuje podnikání jako „soustavnou činnost prováděnou samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.“ Přesvědčení některých o tom, že zisk jsou jen a pouze peníze, je tak silné, že například pan Zdeněk Škromach ve svých bohatýrských letech, kdy byl ministrem práce a sociálních věcí, navrhoval, aby podnikatel, který nevytvoří zisk, byl hnán k odpovědnosti, protože ze zákona je podnikání provozováno za účelem zisku a kdo ho netvoří, zákon porušuje. Co na to říci? Snad raději nic.

Peníze jsou bezpochyby pro podnikání důležité a bez nich se nedá provozovat. Jsou však, řečeno slovy matematiky, podmínkou nutnou, nikoli však postačující. Samy o sobě jsou slabým motivem k tomu, aby se člověk vydal dobrovolně na takovou cestu. Mnohem silnější jsou, podle mého, jiné pohnutky a o těch politici ani ekonomové příliš nemluví. Jenže ony jsou těmi podstatnými silami, které hýbou společností. A o nich chci ve svém seriálu „Proč podnikáme“ psát. O ctižádosti, vůli, touze, svobodě, víře, naději, dobrodružství a tom všem, co dělá z podnikání úžasný a barevný způsob života. Rád bych vám tenhle krásný svět ukázal a pozval vás do něj. A také vás vyzval, abyste ho pomohli chránit před těmi suchary, co si myslí, že podnikání je jen má dáti – dal, spíše dal a dal, pořád dál.

Pokračovat na Proč lidé podnikají (2. díl)

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *