Jak vybrat vhodný e-learning pro firemní vzdělávání

E-learning patří mezi moderní a populární nástroje vzdělávání zaměstnanců. Na trhu existuje celá řada řešení pro e-learning od jednoduchých nástrojů pro zobrazování Powerpointových prezentací až po rozsáhlé systémy integrované do personálního informačního systému. Jak vybrat vhodný e-learning pro vaši organizaci?

Při hledání vhodného nástroje pro učení zaměstnanců s pomocí počítačů je třeba především pečlivě zvážit naše očekávání i konkrétní požadavky. Pokud je naší ambicí zautomatizovat pouze zákonem daná školení, naše představy o e-learning jsou spíše skromnější a tomu by měl odpovídat i výběr dodavatele. A naopak, když je témat pro školení zaměstnanců více a usilujeme o to, aby se e-learning stal stěžejním doplňkem našeho celofiremního vzdělávání, měli bychom rozběhnout výběrové řízení s podrobnou specifikací požadavků.

Vedle rozsahu e-learningového řešení je vhodné zvážit, zdali chceme informační systém provozovat na našem vlastním serveru nebo si jej pronajmeme na cizím serveru jako službu (řešení softwaru jako služby SaaS). Pokud budeme systém provozovat přímo u nás, musíme mít na jeho údržbu vyhrazeny patřičné kapacity. Na druhou stranu se nám tím otevírá cesta úpravy na míru dle našich požadavků. Při využívání e-learningu jako služby musíme naopak počítat se standardizovaným řešením, do kterého zpravidla nelze zanášet další změny. Pro menší organizace se však v mnoha ohledech může jednat o levnější a jednodušší řešení.

K otázce výběru nového e-learningu se také váže rozhodnutí o tom, kde a jak se bude obsah v systému brát. Většina dodavatelů e-learningových systémů zpravidla nabízí základní tipy kurzů v ceně řešení. Další obsah si již budeme vytvářet svépomocí, nebo jej budeme muset nakupovat od externích dodavatelů. Příprava kurzů externím dodavatelem se někdy může pořádné prodražit. Nezapomeňte proto při výběru dodavatele systému dopředu rozmyslet i tuto otázku. Některé systémy navíc umožňují export prezentací, které byly připraveny v MS Powerpoint.

Na závěr je třeba zdůraznit, že e-learningový systém budou používat nejen školení zaměstnanci, ale podstatná část operací jako sestavování uživatelských skupin, přiřazování kurzů uživatelům apod. zůstanou často na bedrech samotných personalistů. Doporučuji proto vyzkoušet si demo vybraného systému, abyste získali představu, co vás v budoucnu čeká.

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *