Učíme se celý život

Naši předkové si většinou vystačili po celý život se vzděláním dosaženým v mládí. Uplynulé období nám však ukázalo, že dnešní doba dokáže být velmi hektická a nepředvídatelná. Dochází k rozvoji v mnoha oblastech i využívání nových technologií.

Jaká bude budoucnost?

Dnešní studenti budou jednou pracovat na pozicích a v profesích, o nichž ještě nevíme, že budou existovat. I lidé, kteří jsou dnes v produktivním věku, budou čelit novým výzvám. Změny v ekonomice pro ně budou znamenat potřebu dále rozvíjet a prohlubovat svoje znalosti a dovednosti.

Stále důležitější se stane získání tzv. měkkých dovedností posilujících odolnost a schopnost přizpůsobit se změnám. Podle závěrů Strategie 2030+, kterou na základě mezinárodních studií dovedností a profesí budoucnosti zpracovalo MŠMT i pro oblast celoživotního vzdělávání, můžeme personální a sociální kompetence, které budou potřebné v budoucnosti, rozdělit do dvou oblastí:

  1. schopnosti potřebné pro dosažení psychické pohody a zvládání změn (flexibilita, zvládání stresu, sebevědomí, motivace sebe sama);
  2. schopnosti umožňující dosažení kvalitních mezilidských vztahů a práce v týmu (komunikace, empatie, tolerance, respekt).

Jistě se nyní zamýšlíte nad tím, co konkrétně to pro Vás bude znamenat v následujících letech. Pro každého jedince v produktivním věku se stane zásadní znalost vlastních potřeb v oblasti osobního rozvoje, pokud jde o rozvoj jeho znalostí a dovedností a různých způsobů jejich dalšího rozvoje.

Co můžeme udělat?

Nyní se společně podíváme, co pro svůj další rozvoj můžete udělat:

  1. sepište si, jaké znalosti a dovednosti nyní potřebujete při výkonu své profese;
  2. zamyslete se nad tím, které znalosti a dovednosti potřebujete prohloubit nebo rozšířit;
  3. zjistěte si, jaké znalosti a dovednosti budete potřebovat v následujících letech v souvislosti se změnami ve Vaší profesi;
  4. zamyslete se nad tím, co očekáváte ve svojí profesi (změna pozice, změna zaměstnání atd.);
  5. uvědomte si, jaké znalosti a dovednosti budete potřebovat pro své další profesní plány;
  6. ujasněte si, zda znáte své silné stránky a jak je využíváte;
  7. zamyslete se nad tím, které tzv. měkké dovednosti potřebujete posílit nebo získat;
  8. stanovte si osobní plán pro svůj další rozvoj a vzdělávání.

Nejvíce oceňována bude u každého zaměstnance vůle uplatnit své dosavadní zkušenosti získané vzděláváním i v životě a ochota hledat příležitosti k dalšímu vzdělávání a rozvoji v různých životních situacích. Získání nových znalostí a dovedností zároveň přispěje k vyššímu sebevědomí a tím i větší šanci na trhu práce.

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech: