Účetní angličtina: Bookkeeping

Podvojný systém účetnictví je prověřený staletími a používá se celém světě obdobně. Pokud komunikujeme v anglickém jazyce, je třeba mít na paměti, že některé výrazy se v britské a americké angličtině mohou lišit. Podívejme se na základní slovní zásobu pro účetní.

1. Napište anglický výraz pro …

 • 1) aktiva        
 • 2) pasiva       
 • 3) jmění společnosti   
 • 4) náklady     
 • 5) výnosy       
 • 6) zápis na straně Má Dáti      
 • 7) zápis na straně Dal  
 • 8) zůstatek  

2. Které výrazy z britské a americké angličtiny mají stejný význam? 

income statement / accounts payable (payables) / statement of financial position / accounts receivable (receivables) / inventory / stockholders

 • 9) British English: balance sheet = American English: …
 • 10) British English: profit and loss statement = American English: …
 • 11) British English: creditors = American English: …
 • 12) British English: debtors = American English: …
 • 13) British English: shareholders = American English: …
 • 14) British English: stock = American English: …

3. Doplňte do vět chybějící výrazy. 

ledgers / debit / profit & loss statement / chart of accounts / double entry / columns / journal (book of original entry) / adjusting entries / balance sheet / credit

 • 15) __________ bookkeeping system is a set of rules for recording financial information.
 • 16) There are two _________ in each account.
 • 17) In the past, bookkeepers first recorded transactions in a __________ and later posted them to _________. Nowadays it is all done by accounting software.
 • 18) All the accounts are listed in the __________. Companies have their own selection of accounts which they actively use.
 • 19) The total of all __________ entries must match the total of all __________entries.
 • 20) At the end of the accounting period, the totals of the accounts are transferred to the company´s financial statements: _______________ and ______________.
 • 21) Accountants have to make adjustments to the books. They allocate prepaid expenses and accrue expected costs. They use accounts which are also called __________.

Slovní zásoba:

balance sheet (statement of financial position) = rozvaha; profit and loss statement (income statement) = výkaz zisků a ztrát, výsledovka; creditors = věřitelé; accounts payable (payables) = závazky z obchodního styku, přijaté faktury, účty splatné; debtors = dlužníci, odběratelé; accounts receivable (receivables) = pohledávky; shareholders (stockholders) = podílníci, akcionáři; stock (inventory) = zásoby; ledgers = účetní knihy; debit = zápis na straně Má Dáti, zapsat na levou stranu účtu; credit = zápis na straně Dal, zapsat na pravou stranu účtu; chart of accounts (COA) = účtový rozvrh, účtová osnova; double entry = podvojný zápis; column = sloupec; journal (book of original entry) = účetní deník; adjusting entry = zápisy upravující účetní knihy na konci účetního období, tj. účty časového rozlišení; financial statements = finanční (účetní) výkazy; adjustment = úprava; allocate = přidělit; accrue = doslova narůstat, zde: zaúčtovat s časovým rozlišením

4. Přiřaďte ke každému odstavci účet časového rozlišení, který text popisuje.

accrued revenue / accrued expense / deferred revenue / deferred expense

 • 22) It is also called prepayment. It is an asset representing cash paid out for goods (or services) which will be delivered (or received) in a later accounting period.
 • 23) It is a liability, a pending obligation to pay. For example, when salaries and wages for work done in December are paid to the employees in January.
 • 24) A company delivered goods or provided a service in one accounting period (December), but it will receive the payment in another (January). It is an asset.
 • 25) The company received a payment for goods (or services) that will be delivered (or provided) in a later accounting period. It is a liability.

Slovní zásoba:

accrued revenues = příjmy příštích období (účet 385); accrued expenses = výdaje příštích období (účet 383); deferred revenues = výnosy příštích období (účet 384); deferred expenses (prepaid expenses, prepayments) = náklady příštích období (účet 381); pending obligation = nevyřízený závazek

Správné odpovědi:

1. Napište anglický výraz pro …

 • 1) assets
 • 2) liabilities
 • 3) equity
 • 4) expenses
 • 5) revenues
 • 6) debit
 • 7) credit
 • 8) balance

2. Které výrazy z britské a americké angličtiny mají stejný význam? 

 • 9) statement of financial position
 • 10) income statement
 • 11) accounts payable
 • 12) accounts receivable
 • 13) stockholders
 • 14) inventory

3. Doplňte do vět chybějící výrazy.

 • 15) double entry
 • 16) columns
 • 17) journal, ledgers
 • 18) chart of accounts
 • 19) debit, credit
 • 20) balance sheet, profit & loss statement
 • 21) adjusting entries

4. Přiřaďte ke každému odstavci účet časového rozlišení, který text popisuje.

 • 22) deferred expense
 • 23) accrued expense
 • 24) accrued revenue
 • 25) deferred revenue