Jak správně vyjednávat

Pod pojmem vyjednávání rozumíme proces, během něhož se dvě strany s odlišným vnímáním, s odlišnými potřebami a motivy snaží dohodnout na věci společného zájmu. K vyjednání se uchýlíme, pokud se snažíme někoho ovlivnit nebo přesvědčit, zejména v situacích, kdy se o něčem rozhoduje. V tomto procesu dochází k vzájemné výměně informací, na jejichž základě dospějeme k rozhodnutí. Před začátkem vyjednávání je nutné stanovit si cíle a zvolit strategie neboli styly vyjednávání. Vhodný styl zvolte na základě vašich slabých a silných stránek, zohledněte i kvality a slabiny vašeho komunikačního partnera.

Stanovte si cíle vyjednávání

 • Ideální cíl = Hranice našich aspirací. Je třeba ji udržet v mezích reality. Na přehnaném nerealistickém návrhu by mohlo další jednání ztroskotat. K dobrému odhadu potřebujeme informace.
 • Reálný cíl =Je logické, že tento výsledek by mohl nastat.
 • Hraniční cíl = Taková nabídka, kterou můžete přijmout, ale nezískáte tím nic navíc. Získáte právě to, co ztratíte.
 • Ještě možný cíl = Můžete zvolit ve chvíli, kdy nemáte lepší možnost a dohodu potřebujete. Dostáváte se však už do ztráty.
 • V žádném případě nikdy = Škálu je možné si představit jako řadu dílčích cílů, kdy každý znamená o trochu lepší nebo horší výsledek.

Při úspěšném vyjednávání se uplatňuje několik základních principů. Tyto vyjednávací dovednosti se obvykle rozdělují na tradiční techniky a nekonvenční. Nekonvenční dovednost velmi často vzbuzují v oponentovi nepříjemné pocity nebo pocit, že je manipulován. Tento dojem velmi často zanechá negativní stopy na budoucím vyjednávání.

Tradiční vyjednávací dovednosti

 • používání otevřených otázek
 • parafrázování
 • odmlčení se
 • občasné shrnutí
 • akceptování pocitů a emocí

Nekonvenční vyjednávací dovednosti

 • záměrné neporozumění, respektive nepochopení druhé strany, která je nucena záležitost znovu a lépe vysvětlit, případně poskytnout další informace 
 • zveličování řečeného, používání slov jako „každý, nikdo, vždycky, nikdy“
 • nečekaný tah, například změna tématu, nečekaná reakce nebo chování, které odvádí pozornost jinam
 • sarkasmus neboli zesměšňování druhé strany, která je tímto chováním „vyhozena z konceptu“ a je snáze přístupná manipulaci
 • manipulace s kompetencemi neboli snaha přesvědčit druhého o vlastních pravomocích slouží k získání času pro vyjednávání

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *