Produktová strategie – 2. díl

Produktová strategie představuje způsob dosažení produktového cíle. Například rozhodnutí, zda firma bude volit strategii vlastního vývoje a technické přípravy produktů, nebo napodobí produkt úspěšnějšího konkurenta (tzv. me-too výrobek), případně zda využije licence, kooperace, společné výroby atd. Volba strategie obvykle vychází z pochopení potřeb a přání zákazníků, ze strategie konkurentů, z cílů firmy a z názorů veřejnosti. Produktový cíl je poté stanoven na základě identifikace konkurenčního postavení produktů a určení potřeby změny konkurenčního postavení. V druhé části příspěvku o produktové strategii se blíže zaměříme na jednotlivé faktory, které hrají při strategickém plánování klíčový význam

Produktovou strategii ovlivňují:

1) Investiční cíle

 • Krátkodobé – okamžité výnosy
 • Střednědobé – stabilizované výnosy
 • Dlouhodobé – budoucí růst výnosů

2) Celková podnikatelská strategie

 • Orientace na výnosy v relativně krátkém čase
 • Snižování nákladů
 • Stabilizace výnosů
 • Budoucí růst

Strategie kvality

 • Rozhodující kritéria kvality produktu a služeb:
 • Přístupnost
 • Kompetence
 • Důvěryhodnost
 • Spolehlivost
 • Komunikace
 • Zdvořilost
 • Vnímavost
 • Bezpečnost
 • Reálnost
 • Porozumění a znalost zákazníky

Strategie dosahování kvality

 • Strategická koncepce
 • Trvalá snaha vrcholového vedení o dosahování kvality
 • Používání vysokých standardů
 • Systémy pro sledování kvality služeb
 • Systémy pro uspokojování nespokojených zákazníků
 • Stejně dobré uspokojování zaměstnanců a zákazníků

Strategický plán nového produktu

Prvním krokem při přípravě strategického plánu nového produktu je stanovení cílů inovační aktivity – zejména výběr cílového trhu, situování produktu a další speciální cíle.

1) Cílený trh

 • odpověď na otázku, kam produkt směřovat?
 • definován typem produktu, jeho funkcí, konečným spotřebitelem, technologií nebo segmentem

2) Situování produktu – pozice, kterou chceme s novým produktem dosáhnout

 • vztah cena/kvalita
 • vztah ke konkurenci
 • marketingová strategie
 • cíle zaměřené na množství a podíl na trhu
 • peněžní cíle, celkové prodeje, vývoje prodejů, ziskovost, návratnost

3) Speciální cíle

 • zejména image společnosti 
 • cílem udržet nebo hledat, případně odstranit její současné nedostatky

Stanovení strategického plánu

Druhým krokem při plánování produktové strategie je stanovení strategického plánu nového produktu. Při tomto kroku je důležité naplánovat, jak svých cílů dosáhnout. Zvážit je nutné silné i slabé stránky vaší společnosti, značky, produktu nebo služeb, nezanedbatelný je i vliv inovací, případně speciální omezení a restrikce.

1) Silné stránky

 • silné stránky, které musí být využity
 • například výzkum, vývoj, schopnost atd.

2) Slabé stránky

 • slabé stránky, kterým je dobré se vyhnout

3) Zdroje inovace

 • interní – vlastní výzkum a vývoj
 • externí – nákupy
 • kombinace

4) Stupně inovace

 • zcela nový produkt
 • adaptivní, modifikace
 • nové užití
 • snížení nákladů atd.

5) Speciální restrikce a omezení

 • úroveň přijatelného rizika
 • úroveň kvality
 • patentovatelnost 
 • momenty, kde se vyhnout konkurenci

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *