Pracovní možnosti v oboru administrativy – 2. část

Ostatní administrativní profese

Máte administrativní nebo administrativně-obchodní vzdělání a přemýšlíte, jak ho uplatnit na trhu práce? Poohlížete se po zaměstnání v oboru administrativa, ale nevíte přesně, jaká pracovní pozice by pro Vás byla ta práva? V našem novém dvoudílném seriálu Vám představíme tradiční i další méně známé administrativní pracovní pozice. Zjistíte, po jakých inzerátech se poohlížet na pracovních portálech, i jaké možnosti se Vám aktuálně nabízejí.

V prvním díle jsme se zaměřili na nejrozšířenější administrativní pozice. V druhém díle našeho miniseriálu se soustředíme na ostatní pracovní pozice z administrativního oboru. Pro většinu administrativních profesí je základním kvalifikačním předpokladem střední vzdělání s maturitní zkouškou. Tento předpoklad vychází ze základních požadavků pro administrativní činnost – tedy výbornou znalost českého jazyka slovem i písmem, všeobecný přehled, počítačovou gramotnost a běžné komunikační dovednosti. U některých manažerských pozic bývá občas zaměstnavatelem požadováno vyšší odborné vzdělání, případně bakalářský studijní program. Není to však pravidlem a často při přijímacím pohovoru uspěje spíše kandidát se zkušenostmi a praxí, nežli čerstvý absolvent daného oboru.

V níže uvedeném přehledu dalších inzerovaných administrativních pracovních pozic uvedeme u každé profese její název (z důvodu zjednodušení textu si dovolíme uvádět názvy pracovních pozic jednotně v mužském rodě) a případné alternativní názvy (nebo anglické termíny) a podobné pracovní pozice. Shrneme si typické pracovní činnosti a pracovní náplň u každé jednotlivé profese. Zmíníme rovněž klíčové zkušenosti a dovednosti vhodné pro danou pozici. V závěru článku naleznete též abecední přehled všech administrativních pracovních profesí z našeho dvoudílného seriálu.

Pevně věříme, že Vám tento článek pomůže zvýšit Vaše možnosti Vašeho uplatnění na trhu práce. Třeba Vás upozorníme na práci, o niž jste před tím neuvažovali, a z které se dost možná vyklube Vaše vysněné zaměstnání.

Přehled profesí které najdete v tomto článku: Operátor klientského centra, Pracovník back office, Pracovník front office, Pracovník reklamačního oddělení, Referent,Soudní zapisovatel, Vkládání dat do počítače

1) Operátor klientského centra

Alternativní názvy a podobné pozice: Operátor/Pracovník/Konzultant/Specialista zákaznického (též klientského) centra/servisu/péče, dále též Konzultant služeb zákázníků, Pracovník help desku nebo Zákaznický servis, Operátor/Koordinátor asistenčních služeb, Operátor telemarketingu, Telefonista

Typické pracovní činnosti a pracovní náplň:

 • Komunikace s klienty a zodpovídání jejich dotazů přes telefon nebo e-mail
 • Informování o nových a stávajících produktech
 • Doporučování a prodávání nejvhodnějších nabídek pro konkrétní klienty
 • Případně aktivní vyhledávání potenciálních nových klientů (viz telemarketing, respektive aktivní telemarketing)

Kvalifikační a osobnostní předpoklady:

 • Komunikační dovednosti
 • Prezentační dovednosti
 • Argumentační schopnosti
 • Aktivní přístup
 • Uspokojení zákaznických potřeb
 • Přizpůsobivost (flexibilita)
 • Samostatnost
 • Pečlivost

2) Pracovník back office

Alternativní názvy a podobné pozice: Specialista back office

Typické pracovní činnosti a pracovní náplň:

 • Zabezpečení další administrativní, provozní nebo obchodní činnosti pro podporu ostatních oddělení společnosti včetně evidence všech provedených operací
 • Například zpracování došlých objednávek, jejich zadávání do interních firemních systémů a následné zpracování
 • Zajištění dohledání špatně směrovaných plateb
 • Příprava podkladů pro fakturaci
 • Vyřizování reklamací od klientů

Kvalifikační a osobnostní předpoklady:

 • Aktivní přístup
 • Komunikační dovednosti
 • Orientace v informacích
 • Pečlivost
 • Samostatnost
 • Zodpovědnost
 • Přizpůsobivost

3) Pracovník front office

Alternativní názvy a podobné pozice: Specialista front office

Typické pracovní činnosti a pracovní náplň:

 • Zajištění technické podporu obchodního týmu a vedení kompletní administrativy
 • Vyřizování telefonických hovorů
 • Příprava smluvní dokumentace
 • Kontrola realizovatelných obchodů
 • Jednání s klienty, prezentace společnosti a jejích služeb

Kvalifikační a osobnostní předpoklady:

 • Aktivní přístup
 • Komunikační dovednosti
 • Orientace v informacích
 • Organizační dovednosti
 • Pečlivost
 • Samostatnost
 • Zodpovědnost

4) Pracovník reklamačního oddělení

Alternativní názvy a podobné pozice: Pracovník úseku reklamací

Typické pracovní činnosti a pracovní náplň:

 • Komunikace se zákazníky, vyřizování jejich dotazů, požadavků a reklamací
 • Poskytování informací o produktech a službách dané společnosti
 • Vedení administrativní agendy spojené s reklamacemi

Kvalifikační a osobnostní předpoklady:

 • Komunikační dovednosti
 • Prezentační dovednosti
 • Argumentační schopnosti
 • Aktivní přístup
 • Uspokojení zákaznických potřeb
 • Přizpůsobivost
 • Samostatnost
 • Pečlivost

5) Referent

Typické pracovní činnosti a pracovní náplň:

 • Příprava a zpracování základních formulářů nebo papírové dokumentace, která následně slouží dalším oddělením nebo zákazníkům společnosti
 • Získávání a zpracovává důležitých informací souvisejících se zaměřením daného oddělení
 • Někdy rovněž vyřizování reklamací, připomínek a stížností

Kvalifikační a osobnostní předpoklady:

 • Komunikační dovednosti
 • Orientace v informacích
 • Aktivní přístup
 • Přizpůsobivost
 • Samostatnost
 • Pečlivost

6) Soudní zapisovatel

Alternativní názvy a podobné pozice: Zapisovatel, Písař

Typické pracovní činnosti a pracovní náplň:

 • Hlavní pracovní náplní je psaní a přepisování textů nebo textových souborů
 • Dále zajištění písemné dokumentace a záznamů z porad a jednání
 • Vyřizování jednoduché korespondence a zpracování písemností podle pokynů
 • Obsluha kancelářské techniky

Kvalifikační a osobnostní předpoklady:

 • Aktivní přístup
 • Orientace v informacích
 • Zodpovědnost
 • Pečlivost
 • Samostatnost

7) Vkládání dat do počítače

Alternativní názvy a podobné pozice: Zadávání dat do počítače, Přepis dat, Tvorba databáze

Typické pracovní činnosti a pracovní náplň:

 • Zadávání dat či textů dle průvodních dokumentů do počítače
 • Pozice je vhodná pro práci z domova a mohou ji vykonávat studenti, ženy na mateřské dovolené či lidé v invalidním důchodu

Kvalifikační a osobnostní předpoklady:

 • Aktivní přístup
 • Orientace v informacích
 • Zodpovědnost
 • Pečlivost
 • Samostatnost

Abecední seznam administrativních pracovních profesí

Na závěr uvádíme abecední přehled aktuálních pracovních profesí, v nichž uplatníte administrativní vzdělání nebo praxi.

 • Administrativní pracovník
 • Asistent (Osobní asistent, Týmový asistent, Večerní asistent)
 • Office manažer
 • Operátor klientského centra
 • Pracovník back office
 • Pracovník front office
 • Pracovník reklamačního oddělení
 • Recepční
 • Referent 
 • Soudní zapisovatel
 • Úředník
 • Vedoucí sekretariátu
 • Vkládání dat do počítače

Použité on-line zdroje: Encyklopedie profesí Portálu Práce.cz a Jobs.cz.

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *