Omezení výdajových paušálů

V tomto článku bych rád zhodnotil pokus o omezení výdajových paušálů, který u velkého množství poplatníků způsobil nemilý šok. Konkrétně mám na mysli zrušení možnosti uplatnit si slevu na manželku a daňové zvýhodnění na dítě.

1. je to skutečně skupina obyvatel, u kterých je nutné tyto výdajové paušály omezit?

V této souvislosti je hlavní otázka, jestli mělo omezení výdajových paušálů směřovat k této skupině obyvatel. Manželka je doma s dítětem, nebo nemůže najít práci. Manžel se snaží rodinu uživit, ale má předmět podnikání v oblasti služeb, takže se mu vyplatí uplatnění paušálních výdajů. Ke své nelibosti zjistí, že si musí vybrat mezi přechodem na skutečné výdaje, nebo si nechat vzít slevu na manželku a daňové zvýhodnění na dítě. V každém případě to znamená velkou finanční komplikaci. Já osobně patřím do skupiny obyvatel, která uplatňuje paušální výdaje a toto omezení se jich nedotklo, přesto si myslím, že toto omezení nebylo správné a dotklo se velkého množství lidí, pro které to znamená velký zásah do jejich rodinných rozpočtů.

2. Pozor na hranici 50 %

Setkal jsem se s názorem, že pokud podnikám, uplatňuji paušální výdaje a mám příjmy ze závislé činnosti, toto omezení se mě nedotkne. Někteří lidé mi říkali, že to slyšeli v médiích. Toto je omyl, který může být velice drahý. Slevu na manželku a daňové zvýhodnění na dítě si můžete uplatnit při souběhu závislé a podnikatelské činnosti, ale pouze pokud základ daně z podnikání, nebo z pronájmu, kde uplatňujeme paušální výdaje, nepřekročí 50% celkového základu daně.

Příklad:

  • Základ daně §6(závislá činnost): 234.000 Kč
  • Podnikání §7 – příjem 500.000, paušální výdaje 40%
  • Základ daně §7: 300.000 Kč
  • Celkový základ daně: 534.000 Kč
  • V tamto případě nebylo možné uplatnit slevu na manželku a daňový zvýhodnění na dítě, protože základ daně z §7 je vyšší, než 50% celkového základu daně.

Zásadní otázka je, kam bude směřovat omezení paušálních výdajů nyní. Pevně doufám, že těchto omezení bude co nejméně. Ono je snadné říci, že ti, kteří uplatňují paušální výdaje, platí menší sociální a zdravotní pojištění, nižší daně a tím okrádají stát. Důležité je však říci, kolik lidí díky paušálním výdajům přežívá a jaký vliv na nezaměstnanost by mělo jejich zrušení.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *