Obchodní angličtina: Covering (or cover) letter

Zřejmě nejběžnějším způsobem, jak odpovědět na inzerát s nabídkou zaměstnání, je v současné době e-mail. Text e-mailu je vlastně průvodní dopis k životopisu, který posíláme, obvykle ve formátu PDF, v příloze.

Ať už píšete tento dopis v češtině nebo v angličtině, držte se osvědčených tipů:

 1. Jestliže to má být pouze průvodní dopis – nikoli dopis motivační – stačí stručný text. V životopisu byste měli uvést informace, jež se dají doložit (například o dosaženém vzdělání nebo předchozích pracovních zkušenostech), a vyjmenovat své takzvané „hard skills“, tedy dovednosti trvalého charakteru. V průvodním dopisu se zaměřte na své „soft skills“, což jsou spíše vaše vlastnosti, a popište váš profil jako zaměstnance.
 2. Uveďte, kde jste nabídku našli. Adresujte dopis přímo personalistovi, pokud je to možné. Napište text jako odpověď na konkrétní inzerát. Měla vyznít tak, že máte zájem o danou pozici nebo o práci v této společnosti.
 3. Hledejte inspiraci, vzory a šablony, ale snažte se vynechat prázdné fráze a omletá klišé. Také se ujistěte, že se do vašeho textu nevloudily pravopisné chyby a překlepy. A nezapomeňte uvést své kontaktní údaje.

V další části článku Vám přinášíme vzory průvodních dopisů v angličtině.

Vzor 1 – Dopis

Tento dopis je velmi formální a má formát obchodního dopisu. Působí seriózně. Oslovení Dear Sir / Madam odpovídá českému Vážení. Je zvykem k tomuto oslovení jako závěrečný pozdrav psát Yours faithfully (v americké angličtině také Yours truly). Pokud dopis adresujete konkrétní osobě, napište Dear Mr (Ms) + příjmení a na závěr Yours sincerely. Odesilatelka napsala ke svému jménu Ms, aby bylo zřejmé, že se jedná o ženu (například u asijských jmen by to nemuselo být jasné). V textu se nepoužívají stažené tvary jako I’m, I don’t, I haven’t. Příloha „papírového“ dopisu je enclosure, přiložený životopis k takovému dopisu je enclosed. Příloha e-mailu se nazývá attachment a životopis v příloze e-mailu je pak attached. Nad pozdravem a podpisem bývá v tomto typu dopisu věta I look forward to (+ -ing tvar slovesa), Těším se na … Pokud očekáváte odpověď a komunikaci ze strany adresáta, napište I look forward to hearing from you..

Dear Sir or Madam

I am writing to apply for the post of North-Western Area Sales Manager, as currently advertised on your website.

As you will see from my enclosed curriculum vitae, I am a graduate in Business and Marketing from Hamburg University with five years of experience in marketing and sales with Audi AGF based in Bremen. My current position is Assistant Sales Manager for the Bremen and Niedersachsen region.

Since leaving university, apart from practical experience in the various posts I have held, I have studied extensively, attending courses in marketing, personnel management and negotiating skills. I have also attended various internal courses in the companies I have worked for.

I am interested in the advertised post because it represents the type of opportunity I am seeking. I would like to move into a large international producer of consumer products and to have the experience of managing regional sales myself.

I hope my application and my CV will be of interest to you. I am available for interview at any time, and my present employer would be happy to supply a reference.

I look forward to hearing from you.

Yours faithfully

Ms Christa Schmidt

Vzor 2 – Email

Tento text je velmi stručný a členěný do krátkých odstavců, což personalistovi usnadní čtení (a autorce může získat sympatie). Odesilatelka se řídí radou, že průvodní dopis má být „ozvěnou“ inzerátu. Vypsala požadavky na uchazeče a potvrzuje, že tyto dovednosti má.

Dear Mr Clark,

I am writing to apply for the position of Assistant Account Manager with XYZ Company.

As you can see from my CV, I have worked as a shop assistant since 2007 and I have the required experience in retail. I also meet the other essential requirements as I have good IT skills and I am fluent in English.

I note from the job advert that it is desirable for applicants to speak at least two languages. I am fluent in Czech, which is my native language, and I speak very good German, as I lived and worked in Austria for 5 years.

I believe I have other qualities needed to make me a suitable applicant for the position. I am hard-working, reliable and organised. I enjoy working as a part of a team as well.

I look forward to having the opportunity to discuss the contributions I can make to your company in an interview.

Yours sincerely

Jindřiška Kadrnožková

Cvičení – Užitečné fráze

Přečtěte si další příklady vět do průvodního dopis. Doplňte chybějící slova.

 1. Following our telephone conversation, I am sending you my (přihláška) for …
 2. I am (v současné době) working as Logistics Manager in XYZ Company.
 3. Having completed my course, I (hledám) a post in accounting.
 4. After my studies, I worked (jako) Project Manager in XYZ Company for five years.
 5. I have been working in the (obor) for ten years.
 6. My current job (zahrnuje / obnáší / obsahuje) …
 7. Having gained experience in a small office, now I seek a pozice with new (výzvy).
 8. I am looking for a similar post with more (zodpovědnost).
 9. The names of two (osoby, které podají reference) are given below.
 10. I would appreciate the opportunity to present myself in an (pohovor).

Správné odpovědi:

 1. application
 2. currently
 3. looking for, seeking
 4. as
 5. field, area, industry
 6. involves
 7. challenges
 8. responsibility
 9. referees (people who can provide a reference)
 10. interview