Obchodní angličtina: Cold email

Ačkoli se tento typ komunikace v angličtině nazývá „studený“, může to být začátek docela přátelské pracovní spolupráce. Je to obchodní e-mail, kterým chceme navázat kontakt s nějakou společností a nabídnout jí svůj produkt či svoje služby. Nebo takový e-mail posíláme do personálního oddělení firmy s dotazem na volné pracovní pozice.

Vzor 1 – Email pro personální oddělení

Nejprve si udělejte průzkum o společnosti, kterou chcete oslovit. Zjistěte, na koho byste se měli obrátit, a svůj e-mail adresujte této konkrétní osobě.

Představte se a uveďte, o jaký typ pracovní pozice máte zájem. Vyjmenujte svoje zkušenosti a vzdělání v oboru (professional background). Zdůrazněte svoje úspěchy a silné stránky, prezentuje je jako váš možný přínos firmě.

Navrhněte krátkou schůzku nebo osobní pohovor. Usnadněte personalistovi práci a napište, jak a kdy vás může kontaktovat. Vytvořte si v e-mailu přehledný digitální podpis.

Dear Mr Davies,

I am an experienced graphic designer, and I am writing to you to express my interest in possible position at Creative Works Agency. I admire the unique and detailed designs your company has made for a wide variety of clients. I have noticed that while your company holds strong talents in concept creation, your team could benefit from someone skilled in both graphic design and SEO knowledge to help your campaigns reach their target audience.

I have read in a recent press release that your company seeks new employees with marketing expertise. I believe my background as graphic designer makes me an ideal employee for your needs. If I were to work with your company, I would bring my five years of professional experience in advertising and strategy development.

I hope I will have an opportunity to discuss this with you further in an interview. You can reach me at (0012) 345 678, or you can respond via this email address.

Thank you in advance for your consideration.

Your sincerely

Tom Green

Vzor 2 – Email o navázání obchodní spolupráce

Dobře promyslete, co napsat do předmětu e-mailu. Na první pohled musí adresáta zaujmout a přimět ho e-mail otevřít. Musí působit seriózně, ale nesmí zapadnout mezi desítkami jiných obchodních e-mailů, které váš adresát dostává. Musí pro něj být relevantní.

Představte svoji firmu a svoji nabídku. Ideálně formou ‘one sentence pitch’. Zkuste to, co nabízíte, popsat jen jedinou větou. Této technice se také říká ‘elevator pitch’ – představte si, že svůj produkt nebo službu máte stihnout někomu prezentovat během jízdy výtahem. V této první komunikaci s obchodním partnerem se nesnažte nic prodávat. Vaším cílem je dát o sobě vědět.

Poslední odstavec studeného e-mailu má také svá úskalí. Je třeba adresáta přimět k akci. Poděkujte za čas, který čtení vašeho e-mailu věnoval, a navrhněte další krok – rozhovor po telefonu či osobní schůzku. Uveďte své kontaktní údaje a vložte odkaz na vaše webové stránky. Můžete nabídnout zaslání letáku, katalogu nebo e-booku s rozsáhlejší prezentací. Zdvořile požádejte o kontakty na někoho jiného, kdo by o vaši nabídku mohl mít zájem.

Příklad prezentace jednou větou

My company [name] is developing [product, service] to help [target audience] to solve [problem] with [your original solution].

Dear Ms Jones,

My name is Tim Black and I head up business development with XYZ Company. Recently, we have launched a new platform that [one sentence pitch].

Based on your LinkedIn profile, you appear to be an appropriate person to connect with. Or you might at least point me in the right direction.

I would like to speak with someone from Creative Works Agency who is responsible for [handling something that’s relevant to my product].

Are you open to a fifteen minute call on [time and date] to discuss ways our platform can specifically help your business? If not you, can you please put me in touch with the right person?

I would appreciate the help.

Best regards,

Tom Green