Myšlenkové mapy pro lepší výsledky v podnikání

Chcete-li prodat myšlenku, produkt či službu, anebo se snažíte získat podporu od svého týmu, klientů či investorů, nespoléhejte se jenom na své osobní schopnosti a komunikační dovednosti. Úspěšný prodej, ať již koncovému zákazníkovi nebo velké společnosti, vyžaduje navíc efektivní plánování a práci s časem a informacemi. V moderní hektické době čelíme rostoucímu množství informací, které musíme zpracovávat, třídit, absorbovat, zapamatovat si a v neposlední řadě si na ně také vzpomenout v ten správný okamžik. Chcete-li například přesvědčit zákazníky, že mají nakupovat právě u vás, nebo získat podporu členů svého týmu či důvěru svých investorů.

Myšlenkové mapy vám dovolí vytvořit lepší strategii prodeje a zjednodušit přípravu na obchodní schůzku. Usnadní vám prezentaci vašeho plánu nebo strategie a pomohou i v následných krocích. Moderní počítačové aplikace vám umožní pracovat rychleji a efektivněji, neboť dodají vašim mapám profesionální vzhled.

mapa-schuzka

Myšlenková mapa pro plánování obchodní schůzky (Tony Buzan).

Před každým důležitým obchodním jednáním probíhá důkladná příprava. Úspěšnost vaší prezentace i celého obchodního jednání může výrazně ovlivnit vaše informovanost. Při přípravě strategie prodeje je zásadní pochopit potřeby a požadavky potenciálních zákazníků, porozumět jejich nákupním zvyklostem, informovat se o funkčnosti a využití výrobku a zmapovat konkurenci. Všechny tyto znalosti je nutné zkombinovat tak, abyste svého zákazníka nebo obchodního partnera správně oslovili a přesvědčili. Myšlenkové mapy fungují jako podpůrný rámec pro váš průzkum. Přehledné vizuální zpracování vám umožní utřídit myšlenky a problémy, promítnout si celkový obraz situace, zapamatovat si klíčové body a souvislosti a efektivně plánovat. Do mapy můžete také během obchodního jednání zanášet nové poznatky a nápady. Příprava prezentace s pomocí myšlenkové mapy vám navíc dodá sebevědomí, jistotu a pocit, že „jste v obraze“ a informačně vybavení.

Cíle

 • Hlavní cíle a výstupy, jichž chcete na jednání dosáhnout
 • Řaďte dle jejich priority
 • Liší se v závislosti na partnerovi jednání (soukromý klient, zástupce velké firmy, atd.)
 • Ovlivňují podobu vaší prezentace

Příklady:

 • Vzbudit povědomí o svém produktu
 • Zajistit objednávku
 • Připravit podmínky pro další schůzku
 • Upozornit na překážky a problémy

Rozhodující faktory

 • Klíčové faktory, které ovlivní rozhodování vašeho partnera při obchodním jednání

Příklady:

 • Jakými procesy se bude váš protějšek řídit?
 • Jak je na tom protějšek s financemi?
 • Jaké jsou strategické cíle a priority protějšku?
 • Jsou tu nějaké související problémy, otazníky nebo výzvy, které mohou ovlivnit to, jak se protějšek rozhodne?
 • Jaké má protějšek zákazníky?
 • Jací jsou vaši hlavní konkurenci v daném obchodě/zakázce/jednání?

Klíče k rozhodnutí aneb kdo rozhoduje

 • Všichni lidé, kteří mohou rozhodovat či rozhodnutí ovlivní
 • Významné v případě, že prezentujete před rozličnými zákazníky nebo pestrými skupinami s rozmanitými potřebami a argumenty
 • Řaďte rozhodující osoby dle priority
 • Analyzujte potřeby a přání všech osob zapojených do rozhodování

Příklady – důvody koupě u zákazníků:

 • Touha něco získat
 • Nechuť něco ztratit
 • Pohodlí a komfort
 • Bezpečí a ochrana
 • Vlastnická pýcha
 • Ukojení emocí

Soupeři

 • Zhodnoťte své současné i potenciální konkurenty
 • Jednáte-li s novým klientem, zjistěte si, od koho dříve odebíral zboží či službu podobnou té vaší
 • Zamyslete se nad tím, kdo další by se do konkurenčního boje mohl zapojit a co by mohl nabídnout
 • Důkladná analýza konkurence vám pomůže rozhodnout, jak vaši nabídku či společnost odlišit od konkurence

Návrh

 • Předestřete body vašeho návrhu protějšku
 • Zachyťte klíčové výhody vaší nabídky (myšlenky, produktu nebo služby), o nichž si myslíte, že na ně bude váš protějšek slyšet
 • Zvýrazněte hlavní či unikátní přínos vaší nabídky – toto bude váš hlavní argument a současně nejdůležitější bod vaší prezentace!!
 • Přichystejte si také informace o sobě samotném (zejména proč vám nebo vaší společnosti důvěřovat)

Příklady:

 • Nízká cena
 • Vysoký zisk
 • Funkčnost
 • Časová úspora
 • Lepší image
 • Pocit bezpečí

Otázky

 • Položte si několik otázek a ověřte si, zda jste na schůzku připraveni
 • Ověřte si, zda rozumíte potřebám svého protějšku, a že jim vaše nabídka odpovídá
 • Zaznamenejte i další otázky, které vám pomohou zjistit, jak nejlépe při prodeji postupovat

Příklady:

 • Jak a kdy se váš protějšek, jednotlivec nebo organizace, rozhoduje?
 • Kteří lidé se podílí na klíčovém rozhodnutí?
 • Jaký je tlak konkurence?
 • Jaké jsou cíle vašeho protějšku?
 • Nejedná váš protějšek s někým od konkurence?
 • Jaký má váš protějšek rozpočet? Jaký prostor vám zbývá pro jednání o ceně?

Komplikace

 • Promyslete, jaké potenciální překážky by mohly ohrozit vaše jednání
 • Zkuste sepsat nejpravděpodobnější způsoby a důvody, jak a proč by mohl klient odolávat vašemu nátlaku

Příklady:

 • Pochybnosti
 • Nedostatek informací, znalostí či peněz
 • Protějšek váš produkt ve skutečnosti nepotřebuje
 • Protějšek nepociťuje takový nedostatek, jak jste předpokládali, jeho potřeba či přání nejsou tak intenzivní
 • Protějšek nemá pravomoc ke klíčovému rozhodování

Parametry

 • Promyslete další předpoklady vedoucí k úspěšné prezentaci či obchodnímu jednání

Příklady:

 • Délka prezentace
 • Technické vybavení
 • Materiály a pomůcky (ukázky, dárky, brožury)
mapa-schuzka_prubeh

Myšlenková mapa pro průběh obchodní schůzky (Tony Buzan).

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *