Business English – On the phone (2)

Procvičte si slovní zásobu na téma telefonování.

Do každé věty doplňte chybějící výraz:

1) A ´traditional´ phone plugged into the wall is called _____ (pevná linka).

2) You can leave a message on _____ (hlasová schránka) or…

3) … send a _____ (SMSka).

4) Please call my assistant, Jane Jones, on _____ (linka) 1234.

5) I got a message from you and I´m _____ the call. (= volám zpět)

6) The _____ (důvod) I´m calling is…

7) I´m sorry. There is no _____. (= nikdo to nebere)

8) I´m afraid we were _____ off. (= přerušili nás)

9) I´ll send you an email to ____ (potvrdit) the details.

10) Don´t hang _____ (= zavěsit), please.

Doplňte do vět jedno slovo. Tentokrát bez nápovědy.

11) Sales Department, Jane Jones _____. How can I help you?

12) Hello. _____ is Linda Smith from ABC Company.

13) Is ____ Tom? Hi! It´s John here.

14) Could I speak _____ Ms Mary Long, please?

15) I´m sorry. She´s _____ a meeting.

A nakonec pár záhadných výrazů. Víte, co znamenají?

16) cell phone

17) a phone-in

18) phoney (též phony)

19) talk on the big white phone

20) the red telephone

Správné odpovědi:

  • 1) landline, 2) voicemail, 3) text (message), 4) extension, 5) returning,
  • 6) reason, 7) answer, 8) cut, 9) confirm, 10) up,
  • 11) speaking, 12, this, 13, that, 14, to 15, in,
  • 16) mobilní telefon (americká angličtina,)
  • 17) pořad, do kterého mohou diváci (posluchači) volat,
  • 18) podvodný, falešný,
  • 19) zvracet (žertovný slangový výraz),
  • 20) lidový název pro spojení mezi americkým a ruským prezidentem (Ve skutečnosti byla linka vytvořená v roce 1963 mezi Kremlem a Pentagonem ve formě dálnopisu a přístroje na obou stranách nebyly červené.)

Prošli jste si i první díl telefonování v angličtině?

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *