Jakým chcete být manažerem?

Existují různé styly řízení, které manažeři uplatňují při jednání se svými spolupracovníky a podřízenými při výkonu své profese. Jejich volba a použití závisí nejen na osobnosti, temperamentu a zkušenostech konkrétního manažera, ale rovněž na osobnosti a temperamentu každého jednotlivého zaměstnance. Zohlednit je třeba také firemní kulturu dané organizace, zažitou formu firemní komunikace, která je pro určitého zaměstnavatele charakteristická, a momentální situaci, v níž se organizace nachází. Manažeři se v této obtížné situaci – kdy volí jaký přístup ke svým podřízeným zvolit, aby je efektivně vedli, úkolovali a kontrolovali, motivovali a komunikovali s nimi – mohou inspirovat čtyřmi teoretickými modely manažerského řízení. Nazýváme je demokratický, liberální, autokratický a byrokratický styl řízení.

Demokratický styl řízení

 • Neboli partnerský styl řízení, kdy manažer spolupracuje s podřízenými, u nichž má přirozenou autoritu, ponechává si však prostor pro přijetí vlastních rozhodnutí
 • Manažer využívá znalostí a dovedností svých podřízených a bere v úvahu jejich připomínky
 • Konečné rozhodnutí včetně kontroly je vždy na manažerovi

Liberální styl řízení

 • Manažer ponechává plnění úkolů zcela na podřízených, jejichž činnost ovlivňuje minimálně
 • Manažer využívá kvalifikaci a silnou motivaci („úkol musí být splněn“) podřízených a kontrolu provádí až na konec
 • Manažer se snaží vyhýbat nepopulárním zásahům jako je např. kritika

Autokratický styl řízení

 • Neboli autoritativní styl řízení, kdy manažer využívá formální autority
 • Manažerovo řízení je založeno na příkazech a jejich bezpodmínečném dodržování
 • Manažer se minimálně radí s podřízenými, dává přednost formálnímu postupu
 • Tento manažerský styl řízení je velmi efektivní v případě potřeby rychlého rozhodnutí, např. v krizových situacích

Byrokratický styl řízení

 • Manažer opírá svou autoritu o směrnice a nařízení shora, které ukládá podřízeným a sleduje jejich dodržování
 • Manažer svou autoritu opírá rovněž o autoritu svých podřízených, neboť fakticky řídí / vede pomocí úředníků a písemných příkazů

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech: