Jak se efektivně učit

Blíží se konec roku a s ním období novoročních předsevzetí. Mnozí z Vás se možná rozhodnou, že se v novém roce zdokonalí v nějakém cizím jazyce nebo si doplní, příp. rozšíří, svoji profesní kvalifikaci. Zvláště v případě cizích jazyků číhá nebezpečí, že počáteční nadšení postupně vystřídá rozčarování, že „to nejde tak rychle“.

Příběhy ze života

Představme si nyní dvě zaměstnankyně střední firmy – paní Nováčkovou a paní Vomáčkovou. Obě se rozhodly, že se od nového roku zdokonalí v angličtině.

Paní Nováčková tím reaguje na nároky její pozice a s tím spojený požadavek jejího nadřízeného. Rozhodne se, že musí za 6 měsíců získat certifikát. Zlepšení však není tak rychlé, jak by chtěla. Počáteční odhodlání střídá frustrace a stálé úvahy „proč mi to stále nejde“. A když se začne srovnávat s novou kolegyní, paní Šikovnou, má úplně „po náladě“.

Paní Vomáčková si chce splnit svůj sen a s manželem jet v létě na dlouho plánovanou exotickou dovolenou. „A v práci tu angličtinu také využiji. Mohla bych i požádat o vyšší plat“. Stanoví si cíl, co se chce do letní dovolené naučit. Z každého svého pokroku má radost a její motivace tak postupně roste.

Jsou Vám tyto dva příběhy povědomé? Nezáleží na tom, zda se chcete zdokonalit v cizím jazyce nebo se učíte novou dovednost. Důležité je učit se efektivně.

A jak na to?

  1. Stanovený cíl si spojte s příjemnou skutečností (odměnou);
  2. Svůj cíl si rozdělte na „malé“ dílčí cíle, které Vás motivují;
  3. Při stanovení cíle vezměte v úvahu další okolnosti (čas, náročnost);
  4. Sledujte své pokroky a pokud je to možné, použijte nové znalosti/dovednosti ihned v praxi;
  5. Nesrovnávejte se s druhými, nikdy nevíte, kolik času musejí strávit, aby dosáhli zlepšení;
  6. Případné dílčí neúspěchy berte jako výzvu k zamyšlení nad způsobem Vašeho učení se.

Každá příležitost k dalšímu vzdělávání je zároveň příležitostí k poznávání sebe sama. Tak toho využijte a užijte si to!

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech: