DPH se týká i neplátců

V souvislosti s daní z přidané hodnoty si většinou představíme typického plátce, který při prodeji zboží a služeb účtuje DPH, a to potom odvádí finančnímu úřadu. V zákoně o DPH jsou ale i situace, kdy se daní z přidané hodnoty musí zabývat i neplátci.

Identifikované osoby

Osoby, které nepřekročili obrat pro povinnou registraci k DPH, jsou neplátci. Ale pokud uskutečňují zahraniční plnění, musí se na finančním úřadě zaregistrovat jako tzv. identifikované osoby.

Povinnost registrace vzniká v případě, kdy osoba povinná k dani (tj. osoba, která uskutečňuje ekonomické činnosti) nakoupí v jiném členském státě Evropské unie zboží v hodnotě vyšší než 326 000 Kč za kalendářní rok.

Dále je potřeba se zaregistrovat jako identifikovaná osoba při nákupu služby od firmy se sídlem v zahraničí, kdy místo plnění je v tuzemsku (např. reklama na Facebooku), a při poskytnutí služby, jejíž místo plnění je v jiném členském státě EU.

Identifikované osoby při nákupu tohoto zboží a služeb podávají v České republice přiznání k DPH a z hodnoty nakoupeného plnění DPH přiznávají a platí finančnímu úřadu. Při poskytování těchto služeb DPH nepřiznávají, podávají pouze souhrnné hlášení. V České republice jsou stále neplátci DPH.

Vystavení daňového dokladu, na kterém je uvedeno DPH

Podle § 108 odst. 4, písm. f) zákona o DPH má povinnost přiznat daň osoba, která vystaví doklad, na kterém uvede DPH. Pokud by se stalo, že neplátce DPH vystaví doklad, např. fakturu, na kterou uvede DPH, musí podat přiznání k DPH a daň uvedenou na dokladu finančnímu úřadu zaplatit.

Příklad

Pan Zaklepal začal podnikat a stáhl si z internetu vzor faktury. Jelikož ekonomickým záležitostem moc nerozumí, vyplnil na fakturu vše, co obsahovala, tedy i rozpis DPH, ačkoli není plátce. Na fakturu vyplnil základ daně 10 000 Kč, DPH 21 % 2 100 Kč a cenu celkem 12 100 Kč. Fakturu odeslal zákazníkovi. Ačkoli je pan Zaklepal neplátce DPH, vznikla mu povinnost přiznání k DPH podat a DPH ve výši 2 100 Kč finančnímu úřadu zaplatit.

Pořízení nového dopravního prostředku v jiném členském státě EU

Pořízení nového dopravního prostředku osobou nepovinnou k dani (nepodnikatelem) v jiném členském státě EU je předmětem DPH v České republice. Kupující má povinnost podat přiznání k DPH a daň z ceny vozidla zaplatit.

Pokud si běžný občan koupí nový automobil např. v Německu, německý prodejce mu automobil prodá v osvobozeném režimu, tedy bez německé DPH. Občan v České republice do 10 dnů ode dne pořízení podá přiznání k DPH, ke kterému přiloží hlášení o pořízení nového dopravního prostředku a kopii daňového dokladu. Do 25 dnů po vyměření daně finančním úřadem je potřeba daň zaplatit.

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech: