Co dělá personalista – 2. díl

Při prohledávání pracovních nabídek jste se s pozicí personalista jistě již setkali. Jedná se o perspektivní a zajímavou možnost pro všechny, které baví práce s lidmi. V předchozím článku  jsme se zaměřili na základní personální činnosti. Co dalšího můžete na této pozici očekávat?

I když to není na první pohled zřejmé, podstatná část pracovní náplně personalisty je daná legislativou zejména zákoníkem práce. Personalista má na starosti pracovní vztahy z pohledu zákona. Pokud v organizaci navíc působí zástupce zaměstnanců například odborová organizace, velmi často je pověřen komunikací s ní právě personalista.

Různé normy navíc stanovují, jaké jsou pro různé pozice pracovní podmínky. Úkolem personalisty je tedy i zabezpečit pro vykonávání práce vhodné pracovní podmínky. To je aktuální zejména ve výrobních firmách na dělnických profesích, existují však i případy, kdy personalista může sledovat teplotu v kanceláři vlivem nadměrné funkčnosti klimatizace. V souvislosti s pracovními podmínkami se také často skloňuje zkratka BOZP tedy bezpečnost a ochrany zdraví při práci. V řadě firem je personalista zodpovědný za povinnosti vyplývající z této oblasti například vedení evidence pracovních úrazů či nemocí z povolání.

Zákonem dané povinnosti zaměstnavatele navíc přináší zaměstnavatelům řadu práce administrativního charakteru. Personální administrativa zpravidla obnáší minimálně vedení osobních spisů zaměstnanců a tím i všech souvisejících dokumentů. Začínající personalista například na pozici HR administrátor je zodpovědný za to, že budou všechny nezbytné dokumenty správně vytvořeny a archivovány.

Vedle legislativních povinností patří k méně známým činnostem také řízení pracovního výkonu. Pod tímto cize znějícím spojením si představte zejména pravidelné provádění hodnotících pohovorů mezi manažery a zaměstnanci. Personalista je zodpovědný za vytvoření hodnotícího systému, distribuci hodnotících formulářů a hladký průběh samotných pohovorů. Hodnotící pohovory patří mezi významné nástroje řízení kariéry zaměstnanců a budování vztahu mezi zaměstnanci a organizací.

Personalista má také za úkol budovat a rozvíjet kulturu v organizaci. K tomu využívá zpravidla nástroje interní komunikace. Ve spolupráci s dalšími zaměstnanci velmi často personalista vytváří aktuality na intranet nebo řídí vydávání firemního časopisu.

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *