Co dělá personalista – 1. díl

Co se vám vybaví, když se řekne personalista? Řada z nás si vzpomene na neznámou slečnu, která se nás na výběrovém rozhovoru táže na různé otázky. Někteří si personalistu propojí s pravidelným vyplňováním a odevzdáváním docházky. Role personalisty je však mnohem širší. V prvním díle článku se podíváme na základní personální činnosti, se kterými jste se již patrně alespoň okrajově setkali.

Mezi nejčastější personální činnosti bezesporu patří získávání a výběr zaměstnanců. Personalista je často prvním, kterého v nové organizaci poznáme, ten kdo organizuje a provádí přijímací pohovory. Pomocí analýzy životopisů, připravených otázek a dalších doplňkových metod se snaží poznat kandidáty na otevřenou pracovní pozici a doporučit budoucím nadřízeným ty nejlepší. Personalista se také významnou měrou podílí na přípravě stále populárnější metody výběru zaměstnanců assesment centre. Po nástupu bývá odpovědný za orientaci nového zaměstnance. Někdy také pro nově příchozí zaměstnance připraví tzv. adaptační program, který podporuje rychlé zapracování nových zaměstnanců.

K získávání zaměstnanců se velmi úzce pojí samotné plánování zaměstnanců. Zatímco v malých firmách bývá potřeba nového pracovního místa viditelná a často sám majitel drží počty zaměstnanců na jednotlivých pozicích a jejich prognózy v hlavě, větší organizace musí lidské zdroje plánovat. Základem je sledovat a vyhodnocovat poptávku i nabídkou po zaměstnancích pro jednotlivé pracovní pozice. Personalista zabezpečuje dostatek kvalifikovaných zaměstnanců v rámci daných mzdových nákladů.

Mzdy jsou pro personalistu také velmi důležitým tématem, neboť do jeho kompetencí spadá i oblast odměňování a zaměstnaneckých výhod. I když samotný výpočet mzdy většinou provádí mzdová účetní, mzdový systém organizace zpravidla vytváří a rozvíjí personalista – specialista odměňování. Na této velmi zodpovědné pozici je cílem určit, za co a jakým způsobem budeme jednotlivé pracovní pozice odměňovat. Specialista odměňování pro jednotlivé pracovní pozice určuje motivační odměnu s ohledem na možnosti organizace.

Pokud si to může organizace dovolit, často investuje do vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. Personalista je pak odpovědný za analýzu vzdělávacích potřeb, plánování a samotnou organizaci vzdělávacích aktivit. V některých firmách personalista zastává i roli interního lektora. Tedy připravuje a provádí kurzy pro zaměstnance sám.

Jak je zřejmé, práce personalisty může být velmi pestrá a různorodá. Další méně známé personální činnosti si představíme v druhém díle.

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *