Firemní design

Firemní design je jedním ze základních pilířů firemního stylu neboli tzv. corporate identity. Jednotná vizuální identita společnosti, vytvořená grafickým designérem a charakterizovaná v grafickém manuálu, slouží k identifikaci společnosti a k jejímu odlišení od konkurenčních firem na trhu. Soubor vizuálních hodnot využívá daná společnosti ke komunikaci jak uvnitř, tak vně firmy.

Nejčastější prvky grafického designu

 • název firmy a způsob jeho prezentace
 • logo společnosti
 • logotyp (písmová nebo slovní značka, graficky znázorněný název společnosti, firmy, výrobku, značky atd. – obvykle je použitý charakteristický řez (font) písma, často výtvarně upravený, aby se odlišil od konkurence na trhu a také proto, že logotypy tvořené pouze prostým textem nejsou předmětem copyrightu)
 • firemní barvy
 • uniformy zaměstnanců
 • letáčky, prospekty, katalogy, ceníky a další propagační tiskoviny
 • vizitky pro zaměstnance 
 • hlavičkové papíry, obálky a další kancelářské vybavení
 • potisky textilií či služebních automobilů 
 • webové stránky společnosti, případně Facebook, Twitter, Skype a další sociální sítě
 • reklamní hesla a postupy
 • značku pro zviditelnění a odlišení produktu
 • grafika obalů – tzv. produktové obaly

Název společnosti, logo a heslo jsou tzv. živými prvky firemního stylu a jsou velice důležitými prvky firemního designu. Slouží k zviditelnění firemní identity a k vytvoření pozitivního obrazu o společnosti v očích veřejnosti a potenciálních zákazníků.

Několik zásad pro vytváření a použití loga a hesla firmy

 • logo by mělo dlouhodobě zviditelňovat firemní strategii – je proto důležité, aby celá společnost používala jedno logo a jedno heslo 
 • heslo by mělo co nejdokonaleji vyjadřovat firemní strategii (obchodní a marketingovou)
 • logo a heslo musí být unikátní, protože jsou nástroji odlišení firmy od konkurence – nejsou vhodná příliš obecná hesla nebo hesla podobná heslům konkurence
 • heslo by mělo oslovovat zákazníka, jinak nebude mít pro jedinečnou firemní image velký význam
 • logo a heslo by měly být časově neohraničené, přitom však schopné modifikace (loga, která se často mění, vypovídají o krátkodobých cílech firmy či o ztrátě svého významu)
 • loga a hesla zviditelňují dlouhodobou image firmy, a proto by měly mít dlouhodobou životnost, současně by však měly umožňovat modifikaci podle měnících se estetických preferencí, aniž by se radikálně měnila vnitřní firemní symbolika

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *