Co je to, když se řekne: „ODOLNOST“

Kolikrát už jste o někom slyšeli nebo o někom řekli, že je „odolný“? Co bylo pro takového jedince typické? Odolnost vnímáme ve dvou podobách – jako fyzickou a jako mentální. Fyzicky odolný jedinec může být otužilý nebo fyzicky zdatný. A jak je to s mentální odolností?

Pojem odolnost (resilience) pochází z fyziky a popisuje schopnost tělesa zaujmout po působení tlaku opět svůj původní tvar. Mentálně odolný jedinec snáze zvládá náročné životní situace, lehčeji si udržuje životní optimismus a pokud jeho život ovlivní nečekaný otřes, trvá mu kratší dobu nabrat znovu sílu a pokračovat dál.

Odolnosti se lze naučit

Odolnost je naše přirozená schopnost. Každý z nás je odolný. Rozdíl je pouze v míře odolnosti daného jedince. A jako každá schopnost i odolnost lze prohlubovat a dále rozvíjet.

Odolní lidé dokážou pochopit příčiny negativních situací a hledat jejich řešení. Zaujímají ke všem událostem svého života aktivní postoj a drží tak „svůj osud“ pevně v rukách. Věří, že svým chováním mohou změnit sebe i věci, které je obklopují, k lepšímu.

Odolnost souvisí s naší schopností ovládat svoje emoce a umět s nimi pracovat. Mozek nám umožňuje na základě vjemů posoudit situaci, ve které se nacházíme. To, jak nakonec zareagujeme je silně ovlivněno právě našimi emocemi. Tím, zda řídíme my svoje emoce nebo zda emoce řídí naše jednání.

Jak se nenechat zastavit

Pokud se Vám stává, že Vaše jednání ovlivňují negativní myšlenky a postoje, je čas to změnit. Znamená to, že se necháváte ovlivnit vnitřním hlasem, který čerpá z Vašich dřívějších zážitků, zkušeností i kritiky, kterou jste vyslechli od lidí kolem Vás.

V jakých situacích se Vám to stává nejčastěji? Předpokládám, že v takové chvíli pociťujete silný stres. Jaké myšlenky se Vám honí hlavou? Až se příště opět ocitnete v situaci, kdy Vaše rozhodování budou ovlivňovat emoce, zkuste se zamyslet nad tím, odkud se vzaly negativní myšlenky, které Vám brání zachovat klid. Ujasněte si, co se vlastně stalo. Jde Vám o život? Ne! V tom případě máte čas se rozhodnout, jak budete postupovat. Čas, kdy můžete zaujmout aktivní postoj, který Vám umožní danou situaci zvládnout s „chladnou hlavou“.

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech: