Anglické idiomy (2. díl)

Idiomy jsou slovní spojení, která nelze pochopit pouhým překladem jednotlivých slov. Jsou tudiž obtížně přeložitelné, respektive přenositelné do dalších jazyků. Tyto ustálené výrazy mívají často význam pouze v daném jazyce.

Vyzkoušejte si svou znalost anglických idiomů a doplňte do frází vhodná slova. Správné řešení naleznete pod textem.

  1. _________ your horses! (V překladu přibližně „No tak brzdi!“ nebo „Kam se ženeš!“)
  2. To be in the __________. (Ve volném překladu „Být nejistý.“)
  3. To __________ business. (V překladu zhruba „Myslet něco smrtelně vážně.“).
  4. It’s all __________ to me. (V češtině ekvivalent „Je to pro mě španělská vesnice.“)
  5. To __________ about the bush. (V překladu přibližně „Mluvit o ničem/Chodit kolem horké kaše.)
  6. __________ test. (V překladu „Zkouška ohněm.“)
  7. To promise the __________. (V překladu „Slíbit nemožné.“)
  8. To make __________ meet. (Ve volném překladu „Vystačit s penězi.“)
  9. Out of the __________. (V překladu zhruba „Náhle/nečekaně/z čista jasna.“)
  10.  __________ up! (V češtině ekvivalent „Na zdraví!“.)

Správné odpovědi:

1. Hold, 2. air, 3. mean, 4. Greek, 5. beat, 6. Acid, 7. moon, 8. ends, 9. blue, 10. Bottoms.

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *