Zvýšení minimální mzdy od 1.1.2018

Od 1. 1. 2018 dojde ke zvýšení minimální mzdy ze současných 11 000 Kč na 12 200 Kč. Hodinová sazba minimální mzdy se zvyšuje z 66 Kč na 73,20 Kč.

Ale pozor, minimální mzda mnohdy nestačí. Zaměstnanci v pracovním poměru, jejichž mzda není sjednána v kolektivní smlouvě, musí být odměňováni alespoň na nejnižší úrovni zaručené mzdy. Vykonávaná práce je odstupňovaná podle její složitosti, odpovědnosti a namáhavosti do osmi skupin, přičemž pro každou z nich je stanovena nejnižší úroveň zaručené mzdy. Pro zaměstnavatele tedy není závazná jen minimální mzda, ale je třeba odměňovat minimálně na úrovni zaručené mzdy pro příslušné skupiny. Ač byla v této oblasti navrhována legislativní změna, dosud platí, že povinnost odměňovat alespoň na úrovni zaručené mzdy se nevztahuje na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Mzdu ve výši 12 200 Kč mohou pobírat pouze osoby vykonávající nekvalifikované práce jako je např. úklid, kontrola příchodů a odchodů nebo sběr a mytí nádobí. Pro srovnání třeba práce pokladní nebo prodavačky je zařazena do 3. skupiny, jejíž nejnižší úroveň zaručené mzdy činí 14 900 Kč. Pokud zaměstnanec nedosáhne alespoň nejnižší úrovně zaručené mzdy stanovené pro jeho činnosti, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci do této výše doplatek.

A jaké další oblasti např. zvýšení minimální mzdy ovlivní? Jsou to:

  • zvýšení maxima daňové slevy za umístění dítěte do předškolního zařízení
  • zvýšení hranice ročních příjmů pro vznik nároku na daňový bonus
  • zvýšení minimální zálohy na zdravotní pojištění pro osoby bez zdanitelných příjmů aj.

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech: