Dlužníci si v novém roce o pár desítek korun polepší

Dlužníkům, kterým jsou z titulu exekuce prováděny srážky ze mzdy, bude počínaje výplatou mzdy za leden zůstávat o pár desítek korun více. Ačkoliv životní minimum zůstává i pro r. 2018 na stejné úrovni, tj. 3 410 Kč, zvyšuje se dle nařízení vlády č. 407/2017 částka normativních nákladů na bydlení z dosavadních 5 822 Kč na 5 928 Kč. Součet životního minima a částky normativních nákladů na bydlení je výpočtovou základnou pro stanovení výše nezabavitelné částky na osobu povinného a na vyživované osoby. Základní nezabavitelná částka na osobu povinného vzrostla tedy z dosavadních 6 154,67 Kč na 6 225,33 Kč a na vyživované osoby z 1 538,67 Kč na 1 556,33 Kč. Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení vzrostla z 9 232 Kč na 9 338 Kč.

Jak se tyto změny promítnou do výše srážky ze mzdy si ukážeme na srovnání níže. Pro ilustraci uvádíme částky sražené pro nepřednostní pohledávku zaměstnance s čistou měsíční mzdou 20 000 Kč, který vyživuje 2 osoby.

Výše srážky bude v roce 2018 nižší než v roce 2017 o 177 Kč.

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech: