Změna výpočtu nezabavitelných částek při srážkách ze mzdy od července 2020

V minulém článku jsme Vám přinesli ukázku změn výpočtů, které na mzdové účetní čekají už v dubnu. Nyní se podívejme na změny červencové.

Co se změní v červenci

Na počátku července 2020 nabyde účinnosti změna nařízení vlády o nezabavitelných částkách. Již potřetí se tedy v letošním roce změní výpočet exekučních a insolvenčních srážek ze mzdy.

První změnou bylo navýšení částky normativních nákladů bydlení od 1. ledna na částku 6.502,00 Kč, druhou změnou zvýšení životního minima od 1. dubna na částku 3.860,00 Kč.

Změna výpočtu nezabavitelných částek bude spočívat v navýšení nezabavitelné částky na povinného z původních 2/3 součtu životního minima a normativních nákladů bydlení na ¾ této částky. Současně se zvyšuje nezabavitelné minimum na každou vyživovanou osobu z původní ¼ nezabavitelné částky na povinného na novou výši 1/3 nezabavitelné částky na povinného. Nová výše těchto nezabavitelných minim je uvedena v tabulce níže. Částka, nad kterou je možné srazit zbytek čisté mzdy bez omezení přitom zůstane od července nadále na úrovni z dubna 2020.

Znamená to, že dlužníkům zůstane z jejich čisté mzdy o něco více peněz na obživu a obstarání rodiny. Poprvé se nový způsob výpočtu použije při provádění srážek z červencové mzdy.

Přehled částek pro výpočet exekučních srážek

  Od: 1.7.2020
Součet životního minima a normativních nákladů na bydlení 10.362,00Kč
Nezabavitelná částka na povinného (tj. 3/4 ze součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení) 7.771,50Kč
Nezabavitelná částka na každou vyživovanou osobu (tj. 1/3 z nezabavitelné částky na povinného) 2.590,50Kč
Částka, nad kterou je možné srazit zbytek čisté mzdy bez omezení 20.724,00Kč

Příklad č. 1

Zaměstnanec má čistou měsíční mzdu 17.800,00 Kč, je svobodný a bezdětný. Je na něj vedena exekuce formou srážek ze mzdy pro vymožení částky 100.000,00 Kč, která představuje nepřednostní pohledávku.

Jak vysoké budou srážky ze mzdy?

Výpočet

17.800,00 Kč (čistá mzda) – 7.771,50 Kč (nezabavitelná částka na povinného zaokrouhlená na celé Kč nahoru) = 10.029,00 Kč.

10.029,00 Kč je nižší než 20.724,00 Kč. Tato částka se rozdělí na tři třetiny po 3.343,00 Kč. Třetí třetina se vyplatí dlužníkovi. Vzhledem k neexistenci přednostních pohledávek se dlužníkovi vyplatí též druhá třetina.

Nepřednostní pohledávka bude uhrazována z první třetiny ve výši 3.343,00 Kč. 

Závěr

Dlužníkovi bude sraženo celkem 3.343,00 Kč ve prospěch oprávněného.

Dlužníkovi bude ze mzdy vyplacena částka 14.457,00 Kč.

Příklad č. 2

Zaměstnanec má čistou mzdu 51.000 Kč. Vyživuje manželku. Je na něj vedena exekuce formou srážek ze mzdy pro vymožení částky 350.000,00 Kč, jedná se o přednostní pohledávku.

Jak vysoké budou srážky ze mzdy?

Výpočet

51.000,00 (čistá mzda) – 10.362,00 Kč, tj. součet nezabavitelných částek (7.771,50 Kč + 2.590,50 Kč) = 40.638,00 Kč. Tato částka je vyšší než 20.724,00 Kč.

Dlužníkovi bude vyplacena třetí třetina ve výši 6.908,00 Kč.

Druhá třetina, stejně jako třetina první bude určena k úhradě přednostní pohledávky. Částku převyšující 20.724,00 Kč, tj. částku 19.914,00 Kč lze srazit bez omezení.

Závěr

Dlužníkovi bude sražena částka 33.730,00 Kč k úhradě přednostní pohledávky (součet druhé třetiny 6.908,00 Kč, první třetiny 6.908,00 Kč a částky 19.914,00 Kč) ve prospěch oprávněného.

Dlužníkovi bude vyplacena částka 17.270,00 Kč (tj. třetí třetina ve výši 6.908,00 Kč a nezabavitelné minimum na dlužníka a jeho manželku ve výši 10.362,00 Kč).