Další změny v exekučních srážkách ze mzdy: Vliv zvýšení životního minima od dubna 2020

Co se změní v dubnu?

Letos se základní částky pro výpočet srážek ze mzdy změní hned třikrát. Na začátku roku došlo k valorizaci normativních nákladů bydlení, od dubna se ministryni Maláčové podařilo prosadit zvýšení životního minima. A to o 13,2 %, aby nárůst životního minima dohnal inflaci.

Od července navíc dojde ke způsobu výpočtu nezabavitelných částek. Mzdové účtárny se tedy rozhodně nudit nebudou.

Nová částka životního minima, která do výpočtu exekučních a insolvenčních srážek vstupuje na několika místech, bude od 1. dubna 3.860 Kč. Výše normativních nákladů na bydlení zůstane na úrovni z ledna, tedy ve výši 6.502 Kč.

Přehled částek pro výpočet exekučních srážek od dubna 2020

  Od:1.4.2020
Součet životního minima a normativních nákladů na bydlení 10.362,00_Kč
Nezabavitelná částka na povinného (tj. 2/3 ze součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení) 6.908,00_Kč
Nezabavitelná částka na každou vyživovanou osobu (tj. ¼ z nezabavitelné částky na povinného) 1.727,00_Kč
Částka, nad kterou je možné srazit zbytek čisté mzdy bez omezení 20.724,00_Kč

Příklad č. 1

Zaměstnanec má čistou měsíční mzdu 17.800,00 Kč, je svobodný a bezdětný. Je na něj vedena exekuce formou srážek ze mzdy pro vymožení částky 100.000,00 Kč, která představuje nepřednostní pohledávku.

Jak vysoké budou srážky ze mzdy?

Výpočet

17.800,00 Kč (čistá mzda) – 6.908,00 Kč (nezabavitelná částka na povinného zaokrouhlená na celé Kč nahoru) = 10.898,00 Kč.

10.892,00 Kč je nižší než 20.724,00 Kč. Tato částka se rozdělí na tři třetiny po 3.630,00 Kč, zbyde zaokrouhlovací rozdíl 2 Kč.

Třetí třetina se vyplatí dlužníkovi. Vzhledem k neexistenci přednostních pohledávek se dlužníkovi vyplatí též druhá třetina a zaokrouhlovací rozdíl 2 Kč.

Nepřednostní pohledávka bude uhrazována z první třetiny ve výši 3.630,00 Kč. 

Závěr

Dlužníkovi bude sraženo celkem 3.630,00 Kč ve prospěch oprávněného.

Dlužníkovi bude ze mzdy vyplacena částka 14.170,00 Kč.

Příklad č. 2

Zaměstnanec má čistou mzdu 51.000 Kč. Vyživuje manželku. Je na něj vedena exekuce formou srážek ze mzdy pro vymožení částky 350.000,00 Kč, jedná se o přednostní pohledávku.

Jak vysoké budou srážky ze mzdy?

Výpočet

51.000,00 (čistá mzda) – 8.635,00 Kč, tj. součet nezabavitelných částek (6.908 Kč + 1.727 Kč) = 42.365,00 Kč. Tato částka je vyšší než 20.724,00 Kč.

Dlužníkovi bude vyplacena třetí ve výši 6.908 Kč.

Druhá třetina, stejně jako třetina první bude určena k úhradě přednostní pohledávky. Částku převyšující 20.724,00 Kč, tj. částku 21.641,00 Kč lze srazit bez omezení.

Závěr

Dlužníkovi bude sražena částka 35.457,00 Kč k úhradě přednostní pohledávky (součet druhé třetiny 6.908,00 Kč, první třetiny 6.908,00 Kč a částky 21.641,00 Kč) ve prospěch oprávněného.

Dlužníkovi bude vyplacena částka 15.543,00 Kč (tj. třetí třetina ve výši 6.908,00 Kč a nezabavitelné minimum na dlužníka a jeho manželku ve výši 8.635,00 Kč).