Životní cyklus produktu

Analýza životního cyklu produktu předpokládá, že výrobek během svého „života na trhu“ prochází čtyřmi fázemi: uvedením, růstem, zralostí a úpadkem. V každé jednotlivé fázi by marketingová strategie měla být konkrétně přizpůsobena, aby co nejefektivněji chápala nové výzvy a příležitosti, a adekvátně na ně reagovala.

Myšlenková mapa životního cyklu produktu (Tony Buzan).

Prvním krokem je uvedení výrobku na trhu. V tomto okamžiku je nutné vybudovat povědomí zákazníků o produktu a vytvořit pro něj trh. Ve fázi růstu následuje snaha o vytvoření poptávky po značce a zvýšení podílu na trhu. Jak růst prodejů klesá a naopak roste konkurence, stává se hlavním strategickým cílem obrana podílu na trhu a maximalizace zisku. Tuto fázi označujeme jako zralostVe fázi úpadku začnou prodeje upadat a firma se může rozhodnout mezi udržováním produktu či produktové řady, jejich postavením na vedlejší kolej nebo zrušením.

V každé jednotlivé fázi životního cyklu produktu je třeba objevovat a plánovat nápady a myšlenky, které pomohou vašemu produktu nebo produktové řadě reagovat na příležitosti a hrozby.

Uvedení

 1. Odlišení
 2. Úroveň kvality
 3. Ochrana duševního vlastnictví
 4. Cenová strategie
  • Například nízká cena povede k ovládnutí trhu, naopak vysoká cena pomůže zaplatit náklady na vývoj
 5. Distribuce
 6. Propagace
  • Například vzorečky a testování

Růst

 1. Udržení nebo zlepšení kvality produktu
  • Nové vlastnosti
  • Druhy balení
  • Zákaznická podpora
 2. Úprava cenové strategie
 3. Nové příležitosti distribuce
 4. Propagace
  • Masivnější nasazení reklamy

Zralost

 1. Odlišení od konkurence
  • Rozšíření a úprava vlastností produktu
  • Cenová strategie
  • Distribuce
  • Propagace
 2. Loajalita zákazníků a věrnost značce

Úpadek

 1. Snížení výroby
 2. Úprava nabídky
 3. Omezení výroby či prodeje
 4. Výprodejové akce

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech: