Mentoring vzdělává i utužuje vztahy

Hledáte nový způsob, jak obohatit vzdělávací systém ve vaší společnosti a zároveň utužit vztahy mezi zaměstnanci? Mohl by se vám hodit systematický mentoring, v rámci kterého seniornější kolegové pomáhají těm méně zkušeným.

Za mentoring považujeme profesní vztah dvou osob, kdy mentor předává své zkušenosti mentorovanému. Mentor se tak stává průvodcem v určité problematice nebo oboru. Jedná se o jednu ze základních vzdělávacích metod na pracovišti.

Mentoring může probíhat spontánně, tedy že se starší kolegové intuitivně chopí oborově mladšího kolegy a rozvíjí nepřímo jeho dovednosti, nebo probíhá řízeně. Tedy role mentora je jasně definována a ukotvena ve firemních procesech. Mentoring nejčastěji pomáhá v následujících oblastech:

Nástup nového kolegy

Nového zaměstnance bývá vždy nutné zaškolovat nebo i přeškolovat. Pro tyto účely může fungovat v rámci oddělení zkušený mentor, které nového kolegu postupně zaučí. Čerstvě nastoupený zaměstnanec pak rychleji podává výkon a adaptuje se na firemní kulturu.

Talent management program

Pokud v rámci firmy vychováváte talenty, může být užitečné k nim „přiřadit“ mentory, které s nimi budou probírat otázky týkající se práce. Pro tyto účely se jako mentoři hodí již maximálně zkušení lidé z vyšších pater organizace. Takto obohacený program talentů zabezpečí rozvíjeným skutečnou péči.

Budování nové kompetence

Často se zejména znalostní firmy potřebují zaměřit na nějakou odbornou kompetenci. Může se to týkat konkrétního oboru, ale spadají sem i měkké dovednosti. Obchodní oddělení může mít například zkušeného obchodníka jako mentora mladším obchodníkům. Role mentora při budování kompetence bývá někdy i dočasná.

Mentoring se na první pohled může jevit jako v zásadě banální nástroj, pokud se však na něj zaměříte, zjistíte, že je ve své podstatě mnohem univerzálnější než různé vzdělávací kurzy a zároveň dochází k posilování vztahů mezi jednotlivými zaměstnanci.