Zdanění prodeje nemovitostí u fyzických osob – 1. část

Většina z nás se v životě potýkala nebo bude potýkat s prodejem nemovitosti a bude řešit, jak je to se zdaněním. V následujících článcích si vysvětlíme, kdy prodej nemovitosti bude od daně z příjmů osvobozen, a kdy bude potřeba příjem zdanit.

Osvobození příjmu z prodeje nemovitosti

1) Bydliště déle než 2 roky

Příjem z prodeje bytu a rodinného domu vč. souvisejícího pozemku je osvobozen od daně v případě, že prodávající zde bydlel alespoň 2 roky bezprostředně před prodejem.

Příklad

  • Pan Černý koupil v roce 2018 byt, v roce 2021 ho prodal, celou dobu zde bydlel.
    • Pan Černý splnil podmínku bydliště 2 roky a příjem z prodeje bytu bude od daně z příjmů osvobozen.

2) Vlastnictví déle než 10 let

Jak je to ale v případě, pokud fyzická osoba prodává byt nebo rodinný dům, ve kterém nebydlela, např. jej pronajímala, nebo prodává jinou nemovitost, např. chatu, pozemek? Aby byl příjem z prodeje nemovitosti osvobozený od daně, je potřeba splnit časový test, který říká, že nemovitost musí minimálně 10 let vlastnit. U nemovitostí nabytých do konce roku 2020 stačí splnit časový test 5 let.

Příklad

  • Pan Červený koupil v roce 2021 chatu.
    • Pokud by chatu prodal např. v roce 2027, bude muset příjem zdanit. Pokud by chatu prodal např. v roce 2032, bude příjem z prodeje osvobozen od daně.

3) Z prodeje financuji nové bydlení

Fyzická osoba prodala nemovitost, ve které měla bydliště kratší dobu než 2 roky, anebo nemovitost vlastnila méně než 10 let. I v tomto případě zákon o daních z příjmů nabízí možnost, jak příjem z prodeje od daně osvobodit. A to v případě, pokud investuje prostředky z prodeje této nemovitosti na obstarání své bytové potřeby. To znamená, že koupí za účelem bydlení např. jiný byt, rodinný dům, pozemek, na kterém začne do 4 let stavět. Podmínkou však je, že prostředky musí investovat do konce následujícího zdaňovacího období po zdaňovacím období, ve kterém příjem z prodeje obdržela, anebo ve zdaňovacím období předcházejícím prodeji nemovitosti. O záměru osvobodit příjem z prodeje nemovitosti v případě, že prostředky investuje do pořízení nové, informuje finanční úřad, a to ve lhůtě pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém prostředky z prodeje nemovitosti obdržela.

Příklad

  • Pan Zelený prodal v roce 2021 nemovitost, kterou i v roce 2021 koupil, vlastnil ji tedy jen několik měsíců. V roce 2022 se chystá koupit rodinný dům, kde bude bydlet.
    • Pan Zelený může příjem z prodeje nemovitosti osvobodit, pokud koupí do konce následujícího zdaňovacího období (do konce roku 2022) jinou nemovitost, kterou bude řešit své bydlení. Do termínu pro podání daňového přiznání za rok 2021, tj. do 1.4.2022, resp. do 2.5.2022 při elektronickém podání, oznámí finančnímu úřadu získání těchto prostředků z prodeje nemovitosti a záměr, že budou použity na obstarání jeho bytové potřeby.

Zákon o daních z příjmů nabízí několik možností, kdy lze příjem z prodeje nemovitosti osvobodit. V případě, že podmínky pro osvobození nejsou splněny, je potřeba podat přiznání k dani z příjmů a příjem z prodeje zdanit. Jaké mají poplatníci povinnosti a co vše mohou v souvislosti s prodejem nemovitosti uplatnit, si nastíníme v příštím článku.

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech: