Syndrom vyhoření

Syndrom vyhoření neboli syndrom vyhasnutí, vyprahlosti a podobně bývá nejčastěji popsán jako ztráta profesionálního zájmu nebo osobního zaujetí. Je výsledkem nerovnováhy mezi profesním očekáváním a realitou, respektive mezi ideály a skutečností. Samotné vyhoření je výsledkem dlouhodobého a pozvolného procesu.

Syndrom vyhoření je psychický stav, který charakterizuje emoční vyčerpání, pocit opotřebení a únavy. Kromě příznaků psychických ho doprovází také řada příznaků fyzických a sociálních.

Příznaky syndromu vyhoření:

 • únava a pokles výkonu
 • poruchy spánku
 • poruchy soustředění a paměti
 • nespokojenost, neschopnost se uvolnit
 • fyziologické potíže (např. trávicího traktu, dýchacího ústrojí, kardiovaskulární systému)
 • deprese a úzkosti
 • tendence k návyku na alkohol a tabák
 • nedostatek sebedůvěry, poruchy v interpersonálních vztazích

Syndrom vyhoření se nejčastěji vyskytuje v profesích, kde se buď pracuje s lidmi, nebo jsme v neustálém kontaktu s lidmi v závislosti na jejich hodnocení (např. lékaři, zdravotní sestry, učitelé, psychologové, sociální pracovníci, manažeři).

Jednotlivé fáze syndromu vyhoření:

 • nultá fáze: jedinec pracuje co nejlépe, snaží se, přesto má pocit, že požadavky nelze splnit, že jeho snaha není dostatečně ohodnocena – podhoubí pro vznik syndromu vyhoření apod.
 • první fáze: pocit jedince, že nic nestíhá, jeho práce ztrácí systém atd.
 • druhá fáze: u jedince se vyskytují neurózy (např. úzkost) spolu s pocitem, že něco uděláno být musí; chaotické jednání, ztrácí zájem o svou práci a osobní rozvoj, spokojuje se s každodenním stereotypem, snaží se pouze „přežít“ – nemít problémy
 • třetí fáze: jedinec má pocit, že nic nemusí být uděláno, přítomnost druhých lidí jedince dráždí, jedinec ztrácí veškerý zájem a nadšení, převládá únava, pocit zklamání a hořkosti, vyčerpání

Vhodnou prevencí a léčbou syndromu vyhoření je změna postoje jedince ke své práci (nutno získat zpátky pocit smysluplnosti, práce však nesmí být jediným smyslem života člověka), sociální opora rodiny, kolegů v práci a přátel, znovuobnovení společenských zájmů a koníčků a preventivní terapie.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *