Neuromarketing aneb o čem sní zákazník doopravdy

Za samozřejmou součást marketingových aktivit je považován průzkum potřeb cílového zákazníka. Pod tímto pojmem si asi většina z nás představí papírový případně telefonický dotazník. Vědecké výzkumy však ukazují, že tato metoda má háček – výsledky mohou být často vzdálené od pravdy, protože je zákazník může ovlivnit například tím, že se pod časovým tlakem vyjadřuje zkresleně, případně se stydí, a proto nevypovídá pravdivě, anebo právě nemá chuť věnovat dotazníku pozornost a zjištěná fakta mají pak jenom částečnou vypovídací hodnotu.

Tam, kde klasické „dotazníkování“ naráží na své limity, nastupuje neuromarketing – metoda, která je schopná udělat sondu do fungování zákazníkova mozku a procesů probíhajících při nákupním rozhodování. Nesleduje tedy racionální a vědomou odezvu, nýbrž analýzou mozkových elektrických potenciálů zjišťuje reakce mozku – například na výrobek, značku nebo reklamní kampaň. Nekladou se otázky, sleduje se pouze mozková aktivita, kterou nelze vědomě ovlivnit. Měří se zejména křivky vyvolaných emocí, a to proto, že 80 % všeho rozhodování, včetně rozhodování nákupního, probíhá právě na emocionálním základě. Čím silnější emoce produkt vyvolává, tím větší hodnotu má pro mozek zákazníka, a tím větší je i motivace daný produkt zakoupit. Naopak – produkty, nebo značky, které emoce nevyvolávají, mají mizivou šanci v preferencích zákazníka uspět.

O využití neuromarketingu v praxi si můžete zajímavě počíst například zde.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *