Šokující výsledky Stanfordského experimentu

Možná jste o tomto kontroverzním psychologickém experimentu již slyšeli. 24 dobrovolníků z řad vysokoškolských studentů bylo tehdy zavřeno do předstíraného vězení, které bylo pro tento účel zbudováno v suterénu budovy Stanfordovy univerzity v USA. Všichni vybraní účastníci byli psychicky vyrovnaní a zdraví lidé. Předem dobře věděli, v čem tento experiment spočívá a pro svou účast v něm se zcela svobodně a dobrovolně rozhodli. A také jim byla přislíbena poměrně vysoká finanční odměna. Ovšem jen v případě, že všichni účastníci celý experiment úspěšně dokončí.

To, co následovalo pak, nečekali ani sami tvůrci experimentu v čele s proslulým americkým psychologem Philipem G. Zimbardem. Studenti byli náhodně rozděleni do dvou skupin, přičemž jedna skupina zastávala roli vězňů a druhá roli dozorců. Všichni museli dodržovat jednoduchá pravidla, jejichž porušení by znamenalo okamžité ukončení experimentu. Stručně řečeno, vězni byli „nuceni“ k naprosté poslušnosti a dozorci mohli využít jakékoliv donucovací prostředky, kromě fyzického násilí.

Chcete vědět, co se tam tenkrát odehrálo? Experiment, který byl původně naplánován na dva týdny, musel být předčasně ukončen již po šesti dnech. A byl by pravděpodobně ukončen ještě dříve, kdyby šokovaní psychologové nevyčkávali, co z toho nakonec vzejde. Dozorci se do svých nových rolí postupem času vžili natolik, že se uchylovali ke stále častějšímu trestání vězňů. Jejich chování vedlo dokonce k vězeňské vzpouře a jeden z vězňů se psychicky zhroutil.

Ptáte se, jak se může psychicky vyrovnaný, zdravý a inteligentní vysokoškolský student změnit během několika málo dní v nelidskou bestii? Autoři experimentu to vysvětlili jako změnu jednání v mimořádně vypjaté situaci a pod neskutečnou tíhou okolností. Nebo jako přizpůsobení se člověka nové roli v „nelidských“ podmínkách. Tomu se dá jen stěží uvěřit, že? Ale co, když je to ještě trochu jinak?

Vzpomínáte si, co bylo všem účastníkům přislíbeno, jestliže celý experiment zdárně dokončí? Byla to finanční odměna! Jedním z motivů jejich chování byla tedy vidina peněz.

Myslím si však, že kdyby tenkrát účastníci Stanfordského experimentu věděli, jakou hrůzu během následujících šesti dní prožijí, nešli by do toho ani za milion dolarů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *