Procvičte si slovní zásobu: Travelling by car

Chystáte se na cestu do zahraničí autem? A dovedete anglicky popsat a pojmenovat běžné situace při řízení nebo drobné poruchy a nehody? Tato slovní zásoba v učebnicích obvykle nebývá, a proto vám nabízíme pár frází na procvičení. Tak šťastnou cestu!

 • driving (or driver´s) licence = řidičský průkaz
 • vehicle registration certificate = osvědčení o registraci vozidla
 • certificate of roadworhtiness – CRW (or logbook) = technický průkaz vozidla
 • vehicle identification number – VIN = identifikační číslo vozidla
 • third party (or liability) insurance = povinné ručení
 • MOT test (or CRW assessment) = technická prohlídka vozidla
 • emissions certificate = osvědčení o měření emisí

1. Road signs

Co znamenají tyto dopravní značky?

 • a) One-way street: __________           
 • b) No right turn: __________              
 • c) Give way: __________              
 • d) No overtaking: __________             
 • e) Two way traffic: __________
 • f) Speed limit: __________
 • g) No entry for vehicles: __________
 • h) Bumpy road: __________

2. Problems

Doplňte do vět chybějící slova.

accident / parking ticket / puncture / broken down / petrol / brake / trafffic jam / seat belt / construction / rush hour / push 

 • a) I´m sorry I´m late. I got stuck in a _____.
 • b) It´s the _____. There is a lot of traffic on this road at this time of the day.
 • c) Don´t forget to fasten your _____.
 • d) On Monday I got a _____ and yesterday I paid a fine for speeding.
 • e) This road is under _____, so we have to make a detour.
 • f) We´re running out of _____. We must fill up.
 • g) I had to _____ hard because a dog ran across the road.
 • h) I can´t start the car. Can you help me _____, please?
 • i) Oh no! I think we got a _____. Do we have a spare wheel and a jack?
 • j) Our car has _____. We have to call a garage (service).
 • k) I had an _____ last year. I skidded on black ice and crashed into a tree.

3. Driving – verbs

Doplňte k anglickým slovesům jejich český význam.

svézt / vysadit pasažéra / zatroubit na klakson / zastavit u krajnice (např. na pokyn policie) / rozjet se, vyjet / stopovat / předjet / náhle změnit směr / sjet ze silnice na parkovací místo, zajet do garáže

 • a) pull out                                          
 • b) pull over                                         
 • c) pull in                                             
 • d) overtake                                        
 • e) swerve                                          
 • f) honk the horn                                
 • g) give (somebody) a lift                   
 • h) drop off (somebody)                    
 • i) hitchhike                                        

4. Driving a car

Zvolte správné slovíčko. (Výrazy v závorkách jsou běžnější v americké angličtině.)

When you get into a car, you fasten your seat belt and start the __ a) __ by turning on the ignition. Most cars in the US are automatic, whereas in Britain most people still drive manual cars where you have to change __ b) __ (shift gears) using the gear lever (gearshift). Before changing gear, you press the __ c) __. It is important to let it out gently, otherwise you can stall the engine. To go faster, you press the accelerator, and the car will speed up. If you want to __ d) __, you press the brake. Sometimes you need to brake sharply. At junctions (intersections), you need to put on the handbrake (pull the emergency brake). Wide roads, such as motorways (highways), have two or more lanes. The inside lane, also called slow lane, is where you drive until you want to __ e) __ (pass) another vehicle. Then you __ f)__, moving into the fast lane, first looking into the rearview mirror. When you have passed the other vehicle, you pull in again. If you want to __ g) __ left or right, you indicate (signal), using the indicator (turn signal). In some situations, you need to drive __ h) __, for example when you reverse into a parking space. You can fill up your tank at a petrol (gas) station.

 • a) boot / engine / bumper
 • b) gear / speed / velocity
 • c) gauge / spark plug / clutch
 • d) slow down / swerve / hitchhike
 • e) take over / overtake / overturn
 • f) pull out / pull in / pull over
 • g) switch / drive / turn
 • h) forwards / backwards / sideways

Správné odpovědi:

1. Co znamenají tyto dopravní značky?

 • a = jednosměrná ulice
 • b = zákaz odbočení vpravo
 • c = Dej přednost v jízdě!
 • d = zákaz předjíždění
 • e = obousměrný provoz
 • f = omezení rychlosti
 • g = zákaz vjezdu motorových vozidel
 • h = nerovnost vozovky

2. Doplňte do vět chybějící slova.

 • a = traffic jam
 • b = rush hour
 • c = seat belt
 • d = a parking ticket
 • e = construction
 • f = petrol
 • g = brake
 • h = push
 • i = puncture
 • j = broken down
 • k = accident

3. Doplňte k anglickým slovesům jejich český význam.

 • a = rozjet se, vyjet
 • b = zastavit u krajnice (např. na pokyn policie)
 • c = sjet ze silnice na parkovací místo, zajet do garáže apod.
 • d = předjet
 • e = náhle změnit směr
 • f = zatroubit na klakson
 • g = svézt
 • h = vysadit pasažéra
 • i = stopovat  

4. Zvolte správné slovíčko. (Výrazy v závorkách jsou běžnější v americké angličtině.)

 • a = engine
 • b = gear
 • c = clutch
 • d = slow down
 • e = overtake
 • f = pull out
 • g = turn
 • h = backwards

Slovní zásoba:

traffic = provoz; vehicle = vozidlo; bumpy = hrbolatý; get stuck = uvíznout, zaseknout se; rush hour = dopravní špička; fasten a seat belt = zapnout si bezpečnostní pás; parking ticket = pokuta za špatné parkování /lístek z automatu = parking meter ticket, parking fee ticket/ detour = objížďka; petrol = benzín /v americké angličtině = gas, fuel/ fill up = naplnit, načerpat; brake = brzda, brzdit; push = (za)tlačit; puncture = díra v pneumatice; spare wheel = náhradní kolo; jack = hever, zvedák; break down = porouchat se; garage = garáž /v britské angličtině také opravna/ accident = nehoda; skid = dostat smyk; crash (into) = narazit (do); engine = motor; boot = kufr auta /v americké angličtině = trunk/ bumper = nárazník; ingnition = zapalování; gear = rychlostní stupeň, řadit; speed = rychlost (pohybu); velocity = rychlost (jako fyzikální veličina); clutch = spojka; gauge = měřidlo; spark plug = svíčka (motoru); accelerator = plynový pedál; motorway (highway) = dálnice; lane = jízdní pruh; rearview mirror = zpětné zrcátko; indicator (turn signal) = blinkr; reverse = couvat; forwards = dopředu, vpřed; backwards = dozadu, pozpátku; sideways = stranou, bokem