Paretova analýza krok za krokem

Paretova analýza je metoda, která pomáhá stanovit priority a odstranit hlavní problémy nebo možné příčiny komplikací. Je založena na Principu 80/20 italského ekonoma a sociologa Vilfreda Pareta, který definoval, že 80 % důsledků je způsobeno pouhými 20 % příčin. Důsledkem tohoto pravidla je, že při řízení, rozhodování či plánování je třeba soustředit se především na oněch kritických 20 % problémů, čímž lze dosáhnout 80 % možného efektu. Jinými slovy je nutné zaměřit se na odhalení onoho malého spektra příčin, které tak významně ovlivňuje celkový výsledek.

Paretova analýza v několika krocích

  • Výběr předmětu analýzy – určete proces nebo činnost, které chcete zefektivnit
  • Sběr relevantních dat – zjistěte pravdivé a podrobné informace o fungování daného procesu nebo činnosti (hodnoty musí být pečlivě zaznamenány)
  • Zpracování sebraných dat – ke zpracování dat můžete použít výpočetní technika (výsledkem může být například přehledná tabulka nebo graf v Excelu)
  • Stanovení kritéria rozhodování – můžete se rozhodnout striktně držet Paretova pravidla 80/20 nebo se rozhodnout pro úpravu kritéria (například se rozhodnete odstranit jen 60 % problematických jevů nebo odstranit jen 10 % možných příčin)
  • Identifikace klíčových příčin – s využitím sebraných dat (např. Lorenzova křivka), případně konzultací či zapojením odborného týmu poradců, identifikujte problematické situace, na které je třeba se zaměřit, aby daná činnost nebo proces byly v budoucnu efektivnější
  • Stanovení nápravných opatření k odstranění klíčových příčin – zvolte vhodná opatření, pomoci, kterých odstraníte klíčové příčiny problematického stavu a zefektivníte danou činnost nebo proces

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *