Co nového přinesl rok 2016 pro podnikatele?

Tradičně je přelom nového roku spojen s řadou legislativní změn a novinek. Na podnikatele tak čeká řada novinek, z nichž některé jsou příjemné a vítané, jiné naopak nepříjemné nebo obávané. Pojďme se podívat na stručný souhrn nejdůležitější změn, které přinese letošní rok v oblasti podnikání, zaměstnávání a vedení účetnictví středních a malých firem.

Nová pravidla pro účetní výkazy

 • Pozitivně vnímanou změnou je nepochybně kategorizace účetních jednotek, která nově rozděluje podniky do čtyřech skupin: mikro, malé, střední a velké.
 • Přičemž zejména mikro a malé firmy budou nově osvobozeny od řady povinností spojených s vykazováním jejich účetních závěrek. Důsledkem této změny je snížení administrativní zátěže malých účetních jednotek.
 • Novela zákona o účetnictví je v platnosti od ledna 2016.

Vyšší daňové zvýhodnění

 • Osoby samostatně výdělečně činné přivítají vyšší daňové zvýhodnění v případě, že mají dvě a více vyživovaných dětí.
 • Roční zvýhodnění na druhé dítě by mělo ze současných 15.804 korun stoupnout na 17.004 korun a u třetího a dalšího dítěte by se zvýhodnění mělo vyšplhat na 20.000 korun.

Jednodušší plná moc

 • Letošní rok přinesl také zjednodušený režim ověřených podpisů notářem.
 • Pro většinu úředních aktů spojených se zakládáním společností, zvyšováním jejich základního kapitálu a dalších činností bude nově vyžadován pouze běžně úředně ověřený podpis.

Změny v práci na dohodu

 • Zaměstnavatelé vítají i skutečnost, že dohody o provedení práce by měly být pružnější, neboť nově jsou jednostranně vypověditelné.
 • V praxi totiž často dochází k situacím, kdy si zaměstnavatel a zaměstnanec v dohodě o provedení práce výslovně nesjednají způsob jejího ukončení. Zatímco u dohody o pracovní činnosti byly možnosti výpovědi či okamžitého zrušení a jejich podmínky obsaženy v zákoníku práce již od počátku, u dohody o provedení práce taková právní úprava dosud chyběla. Donedávna přitom zákoník práce na takové případy nepamatoval a dohody o provedení práce tak byly prakticky nevypověditelné. 
 • Pokud například zaměstnavatel nebyl s prací svého zaměstnance spokojen a nesjednal si možnost výpovědi, mohl dohodu o provedení práce ukončit výhradně dohodou, tedy se souhlasem nechtěného zaměstnance. 
 • Vedle dohody zaměstnavatele a zaměstnance tak bude nově možné ukončit dohodu o provedení práce i dohodu o pracovní činnosti jednostrannou výpovědí podanou zaměstnancem nebo zaměstnavatelem v 15denní lhůtě, aniž by bylo nutné uvádět důvod výpovědi. V určitých případech bude možné dokonce i okamžité zrušení dohody.
 • Zaměstnance naopak potěší, že nárok na náhrady po dobu pracovní neschopnosti a po jejím skončení mají nejenom zaměstnanci vykonávající práci na základě pracovní smlouvy, ale také zaměstnanci vykonávající práci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.
 • Zaměstnance ani zaměstnavatele patrně nepotěší, že nově dohody o provedení práce budou podléhat i exekučním srážkám a účetní malých firem tedy budou muset zjišťovat dluhovou situaci zaměstnance, a to i v případě, že jej zaměstnají pouze na jediný den.
 • Novela zákoníku práce je v platnosti již od října 2015.

Kontrolní hlášení DPH

 • Vesměs negativně přijímají podnikatelé měsíční kontrolní hlášení DPH, a to nejen kvůli režimu samotnému, ale zejména kvůli vysokým sankcím, které hrozí za relativně banální prohřešky, např. za pochybení u těchto kontrolních hlášení, a velmi krátké lhůtě, kterou na opravu případných nesprávností podnikatelé mají (5 dní).
 • Zákonná povinnost podávat kontrolní hlášení vzniká všem plátcům z DPH od ledna 2016.
 • Kontrolní hlášení bude podáváno pouze elektronicky a v určené formě.
 • Účelem těchto hlášení je rychlejší odhalování daňových úniků zejména v oblastech takzvaných řetězových podvodů, kdy odběratel uplatňuje nárok na odpočet DPH, avšak dodavatel tuto daň neodvedl.
 • Kontrolní hlášení je nový druh daňového přiznání, který nenahrazuje klasické přiznání k DPH ani souhrnné hlášení.

Elektronická evidence tržeb

 • Jednou z největších letošních změn v podnikatelské sféře bude zcela nepochybně chystaná elektronická evidence tržeb (tzv. EET).
 • Elektronické evidence hotovostních tržeb za prodej zboží a služeb bude spuštěna v průběhu roku 2016.
 • V souvislosti se zaváděním EET se očekává přijetí balíčku daňových úlev jako kompenzace nákladů souvisejících s jejím zavedením – např. sleva dani z příjmu FO či snížení sazby daně u stravovacích služeb ad.

Elektronické podání daňového přiznání

 • Od ledna 2016 musí všichni plátci DPH podávat na finanční úřad přiznání DPH a další formuláře pouze v elektronické formě
 • Všichni plátci DPH mohou využít i možnost odeslání datové zprávy prostřednictvím daňového portálu bez uznávaného elektronického podpisu, s následným potvrzením e– tiskopisem.

Zvýšení minimální mzdy

Změny v obráceném zdanění

 • Další novinkou letošního roku je změna režimu reverse charge, při kterém dochází k přenesení daňové povinnosti z dodavatele na odběratele.
 • Nově do tohoto režimu přibyla položka prodeje nemovitostí.
 • Režim se vztahuje pouze na dodávky, jejichž částka na jednom dokladu přesáhne 100 tisíc korun v základu daně. Důvodem tohoto opatření je snaha zabránit daňovým únikům při obchodování s komoditami, na které se režim také vztahuje.

Pracovní smlouvy se školou povinnými

 • Nově mohou zaměstnavatelé uzavírat pracovní smlouvy s nezletilými staršími 15 let ještě před dokončením povinné školní docházky.
 • Změna by měla podnikatelům nejen usnadnit včasné najímání brigádníků pro letní měsíce, ale též ulehčit nábor nových pracovníků zejména v méně kvalifikovaných oborech, u nichž je dosažení základního vzdělání dostačující.

Mezi další změny, které podnikatelé v letošním roce čekají je například novela zákona o veřejných zakázkách, nová pravidla pro volbu členů dozorčích rad akciových společností, přibudou nové povinnosti nejen pro auditory, ale i pro auditované společnosti a také drobné změny v Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *