Jak si vybrat kouče

Současná doba je velmi dynamická a vyvíjí tak zvýšený tlak snad na každého jedince. Ve srovnání s předchozími generacemi má dnešní člověk zároveň více času a možností zaměřit se na svůj osobní rozvoj a naplňování smyslu života. Všechny tyto skutečnosti vedou k tomu, že lidé hledají způsoby, jak svůj život co nejvíce zkvalitnit.

Psychologie a psychoterapie se věnují minulým událostem a jejich dopadům na člověka. Oproti tomu koučink se zaměřuje na budoucnost člověka, jeho cíle a kroky, které směřují k jejich dosažení. Je metodou, která podporuje člověka, aby myslel jinak a dokázal udělat potřebné změny ve svém osobním nebo profesním životě a dosáhl tak určitého cíle. Umožní jedinci podívat se na svůj život z různých úhlů pohledu a vidět poté více možných řešení.

Možná v této chvíli zvažujete, zda využít podpory kouče nebo zatím ještě váháte a jen byste potřebovali vědět, jak poznáte toho „pravého“. V současné době nabízí svoje služby mnoho koučů, a proto není vždy jednoduché se v jejich nabídkách orientovat.

Jak si tedy vybrat toho vhodného kouče právě pro Vás?

  1. Kouč by měl mít profesionální výcvik, což znamená, že by měl být absolventem certifikovaného kurzu a doložit Vám jeho absolvování.
  2. Kouč by Vám měl vysvětlit, jak budou jednotlivá setkání s ním probíhat a jaké používá metody. Pokud by Vám v průběhu pozdější spolupráce byly jeho postupy nepříjemné, máte právo je odmítnout.
  3. Kouč by Vám nikdy neměl slibovat, že vyřeší všechny Vaše problémy. Nevyřeší … Změny ve svém životě uděláte jen Vy – na základě svých rozhodnutí a tím, že je uskutečníte.
  4. Kouč Vám naslouchá, aniž by hodnotil to, co říkáte a umožní Vám tím být sami sebou. Jen tak si můžete v klidu srovnat své myšlenky.
  5. Kouč Vám neradí. Může Vám nabídnout různé varianty řešení Vaší situace (pokud s tím souhlasíte), ovšem konečné rozhodnutí o dalších krocích je vždy na Vás.
  6. Kouč Vás přijímá takové, jací jste a umožňuje Vám tak hledat v sobě odpovědi na otázky, kterými najdete to nejlepší řešení.
  7. Kouč věří ve Vaše přirozené schopnosti, i když Vy sami o sobě pochybujete, a motivuje Vás podívat se na Váš život z různých úhlů pohledu.
  8. Kouč Vás podporuje v dosažení Vašich záměrů, aniž by tím sledoval svůj osobní prospěch.
  9. Pro kouče jste vždy jeho rovnocenným partnerem.

Ať už si vyberete kouče pro dosažení změn ve Vašem osobním nebo profesním životě, vždy by měl mít Vaši důvěru, abyste se s ním cítili bezpečně a mohli nechat své myšlenky volně plynout. Zkrátka byste si měli lidsky „sednout“.

Autoři: Mgr. Alena Ptáčková a Ing. Bronislav Růžička, PhD.

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech: