Co dělá specialista vzdělávání

Téma osobní rozvoj se v poslední době stalo velmi populárním. Nabídkami osobního koučování, zlepšování komunikačních dovedností se to kolem nás jenom hemží. Pracovat v oblasti vzdělávání může být zajímavou volbou. Ne každý z nás se však cítí na to, aby se rovnou postavil před ostatní a předával své zkušenosti a znalosti. I tak je možné se v tomto oboru uplatnit třeba jako specialista vzdělávání.

Doby, kdy jsme do zaměstnání chodili pouze kvůli odvedení práce, jsou nenávratně pryč. Řada zaměstnavatelů se dnes zaměřuje na výkon svých zaměstnanců a s tím související vzdělávání a rozvoj. O efektivně vzdělávání se proto zejména ve větších organizacích stará samostatný pracovník – specialista vzdělávání.

Hlavním posláním personalisty zodpovědného za vzdělávání je zajistit co nejefektivnější průběh vzdělávacích aktivit tak, aby se zaměstnanci rozvíjeli v souladu s potřebami firmy. Specialista vzdělávání tak především zjišťuje a analyzuje vzdělávací potřeby, plánuje vzdělávací aktivity a řídí jejich realizaci. Po jejich skončení bývá zpravidla zodpovědný za vyhodnocení přínosů.

Mezi první kroky v rámci systematického vzdělávání patří analýza vzdělávacích potřeb. Personalista sbírá podněty pro rozvoj zaměstnanců většinou v průběhu celého roku. Může se jednat o dílčí podněty od manažerů, nebo využije záznamy z hodnotících pohovorů. Vedle toho se specialista vzdělávání může opřít také o výsledky jednotlivých pracovních týmů či zápisy z porad.

Po důkladné analýze potřeb přichází samotné plánování vzdělávacích aktivit. Personalista rozplánuje všechny potřebné vzdělávacích aktivity do kalendářního roku a určí, jakým způsobem, kde a kdo bude danou aktivitu provádět.

Realizace vzdělávání bývá zpravidla na straně externích dodavatelů, které personalista velmi pečlivě vybírá. Role specialisty vzdělávání v této fázi je zejména koordinační. Po provedení vzdělávací aktivity zpravidla dochází k vyhodnocení přínosů. Nejčastěji se k hodnocení používá zpětná vazba ve formě dotazníků. Neměli bychom však zapomínat na to, zeptat se účastníků na jejich spontánní reakce bezprostředně po akci.

Specialista vzdělávání najde uplatnění zejména ve větších organizacích, zde se však může stát důležitým článkem pro růst jejich strategických kompetencí.

Další užitečné informace…

… nejen od tohoto autora se můžete dozvědět ve vzdělávacích a rekvalifikačních kurzech:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *