Administrativní dovednosti, bez kterých se neobejdete

Běžná administrativní agenda, zpracování a vyřízení pracovních písemností, práce s časem a informacemi, organizace schůzek a společenských setkání, zásady efektivního telefonování a pravidla e-mailové komunikace, základní manažerské a marketingové znalosti, to jsou jen některé z užitečných administrativních dovedností, které v dnešní době představují základní kvalifikační předpoklady již zdaleka nejen pro administrativní profese.

Každodenní administrativní činnosti

Ke každodenním povinnostem většiny kancelářských profesí – ať již se jedná o práci přímo v administrativě nebo v některém příbuzném odvětví, například financích, pojišťovnictví, obchodu, vzdělání, plánování a v řadě dalších oborů – neodmyslitelně patří řada činností a dovedností, které tradičně spadají do kompetencí rozličných administrativních profesí (administrativních pracovníků, asistentek vedoucích pracovníků, vedoucích sekretariátu, office managerů, úředníků, recepčních aj.).

  • Zajišťování každodenní administrativní agendy
  • Zpracování, evidence, archivace a skartace obchodních písemností a korespondence
  • Tvorba a stylizace pracovních písemností s využitím aplikací MS Office – textového editoru Word, tabulkového procesoru Excel, aplikace na vytváření prezentací PowerPoint a softwaru na správu e-mailů, kontaktů, kalendáře a úkolů Outlook
  • Organizace pracovních porad, zasedání a široké škály společensko-pracovních setkání
  • Efektivní telefonování a přepojování hovorů, e-mailová komunikace
  • Reprezentace společnosti v souladu s firemní kulturou
  • Práce s časem a informacemi
  • Základní manažerské a marketingové úkony 

Osvojit si základní administrativní dovednosti se stalo v moderní době nezbytným kvalifikačním předpokladem pro většinu kancelářských profesí a zdaleka nejen pro ně. Moderní technologie, růst rychlosti a možností komunikace, sjednocování mezinárodních pravidel, standardů a norem, pronikání marketingových, organizačních a plánovacích teorií do každodenní praxe, rostoucí potřeba organizace času a vhodného nakládání s informacemi, všechny tyto a mnohé další faktory způsobily, že provádíme běžné administrativní úkony vlastně dennodenně. Během pracovní doby, ale i v rámci soukromého života. Ovládnutí administrativních znalostí a schopností tak usnadňuje pracovní i běžnou komunikaci, přispívá k profesnímu rozvoji a zvyšuje možnosti uplatnění na trhu práce. Ba co víc, dalo by se říct, že administrativní dovednosti dnes představují základní kvalifikační předpoklad stejně jako schopnost číst a psát.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *