Archiv pro rubriku: Vzdělávání

Systém Národní soustava kvalifikací a zkouška profesní kvalifikace

Internetový portál Národní soustava kvalifikací (NKS) zveřejňuje informace o profesních kvalifikacích, které jsou aktuálně schválené a uplatnitelné na pracovním trhu v ČR. Informuje rovněž o novinkách a událostech v oblasti ověřování a uznávání výsledků dalšího profesního vzdělávání v ČR. NKS je systém průběžně budovaný státem a podporovaný občany i zaměstnavateli. Tento registr je využitelný jako […]

Celý článek

Vícevrstevná mysl a různé druhy inteligence

Od sedmdesátých let dvacátého století se začaly různit názory na inteligenci a množit hlasy, které upozorňovaly na existenci odlišných druhů inteligence. K nejsilnějším patřil hlas amerického psycholog Howarda Gardnera, který si jako jeden z prvních uvědomil, jak odlišné tyto různé druhy inteligence jsou, jejich vzájemné působení a potenciál při řádném rozvíjení. Zastánci alternativního modelu inteligence […]

Celý článek

Digitální gramotnost a její vliv na trh práce – 2015

Součástí novinek roku 2015 v oblasti práce a sociálních věcí je rostoucí zájem a iniciativa státních orgánů v oblasti zvyšování digitální gramotnosti. Ministerstvo práce a sociálních věcí rozjíždí letos pětiletý program „Strategie digitální gramotnosti ČR“, jehož cílem je rozvoj optimálních nástrojů tak, aby byli noví pracovníci připraveni na vstup do zaměstnání, a současně podpora stávajících […]

Celý článek

Společný evropský referenční rámec pro jazyky

V inzerátech nabízejících práci se v poslední době můžete setkat s požadavkem na znalosti cizích jazyků vyjádřeným jakýmsi kódem, např. B1. Co to znamená a jakou úroveň si tedy máme pod B1 představit? Rada Evropy má snahu vytvářet jednotné hodnocení výsledků dosažených ve vzdělávání. V oblasti cizích jazyků zavedla Společný evropský referenční rámec pro jazyky, […]

Celý článek

Administrativní dovednosti, bez kterých se neobejdete

Běžná administrativní agenda, zpracování a vyřízení pracovních písemností, práce s časem a informacemi, organizace schůzek a společenských setkání, zásady efektivního telefonování a pravidla e-mailové komunikace, základní manažerské a marketingové znalosti, to jsou jen některé z užitečných administrativních dovedností, které v dnešní době představují základní kvalifikační předpoklady již zdaleka nejen pro administrativní profese. Každodenní administrativní činnosti […]

Celý článek

Rekvalifikační kurzy

Rekvalifikační kurzy nám nabízí mimořádnou příležitost, jak vylepšit svůj profesní život. Umožní nám naučit se něco úplně nového nebo „jen“ oprášit již zapomenuté znalosti z oboru. Dávají nám šanci získat potřebnou kvalifikaci pro povolání, které nás láká, které nám dovolí rozvíjet se, realizovat své plány a získat odpovídající finanční ohodnocení. Přinášíme Vám základní informace o […]

Celý článek

Bill Gates, Warren Buffett a… William Shakespeare?

V těchto dnech si připomínáme 450. výročí narození Williama Shakespeara. Jeho tvorba dodnes oslovuje diváky a čtenáře pro svoje kvality literární, ovšem i na našem blogu si tento dramatik najde své místo. V roce 1999 vznikl na Cranfield University School of Management zajímavý projekt. Škola společně s herci z divadla Globe připravila dvoudenní semináře pro […]

Celý článek

Úroveň vzdělání obyvatel ČR se mění. Mění se k lepšímu nebo k horšímu?

Při každém celoplošném sčítání lidu se vyhodnocují i údaje o vzdělání obyvatelstva. Zajímalo mne, k jakým změnám ve vzdělání došlo od roku 1980 a jaké trendy ve vzdělávání by bylo možné z takových statistik vyčíst v souvislosti s informacemi, které se kolem nás točí v posledních letech. Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování Základní vzdělání Podle statistik Českého statistického úřadu výrazně klesl […]

Celý článek

Fenomén jménem „VZDĚLÁVÁNÍ“

Současná doba klade velký důraz na vzdělání. Znalosti získané ve škole nestačí. Je potřeba průběžně se zdokonalovat ve svém oboru a rozšiřovat si své vědomosti. Vzdělávání vám otevře dveře nejen k vyššímu platovému ohodnocení, ale také k možnosti většího kariérního postupu. Vzdělávání je proto jednou z cest, jak začít uskutečňovat váš sen o úspěšné kariéře a dobrém […]

Celý článek

Vychovávám další podnikatele

Bude to znít jako otřepaná fráze, ale vzdělání považuji za nutný předpoklad každého úspěšného podnikání. Nemám však na mysli sbírání akademických titulů a všemožných certifikátů. Dobré vzdělání je takové, které mi pomáhá v tom, co dělám, a umožňuje odvádět lepší a kvalitnější práci. Vyučený řemeslník, který si „na stará kolena“ dodělá maturitu, aby si tak […]

Celý článek