Paretova analýza krok za krokem

paret

Paretova analýza je metoda, která pomáhá stanovit priority a odstranit hlavní problémy nebo možné příčiny komplikací. Je založena na Principu 80/20 italského ekonoma a sociologa Vilfreda Pareta, který definoval, že 80 % důsledků je způsobeno pouhými 20 % příčin. Důsledkem tohoto pravidla je, že při řízení, rozhodování či plánování je třeba soustředit se především na [...]

Celý článek

Jak se připravit na assessment centrum

prednasejici

Čím dále častěji se v rámci výběrového řízení objevují assessment centra, tedy řízená setkání více uchazečů o pracovní pozici, kde provádí různé úkoly a zpravidla jeden z nich se stane zaměstnancem firmy. Jakým způsobem se na tuto netradiční metodu výběru připravit? Assessment centrum (AC) se do češtiny trochu krkolomně překládá jako diagnosticko-výcvikový program. Vedle diagnostického [...]

Celý článek

Jak zaujmout svojí prezentací

Clipboard

Dojem, kterým na svoje posluchače zapůsobíte, ovlivní také způsob, jak bude vaše publikum na vaši prezentaci reagovat, respektive jak přijme její obsah a poselství. Někteří lidé se jako přirození řečníci rodí a jejich projev je spontánní a poutavý, aniž by jeho přípravě museli věnovat příliš pozornosti. Těchto jedinců je však ve společnosti jen velmi málo. [...]

Celý článek

Co dělá specialista vzdělávání

ucebna-vyrez

Téma osobní rozvoj se v poslední době stalo velmi populárním. Nabídkami osobního koučování, zlepšování komunikačních dovedností se to kolem nás jenom hemží. Pracovat v oblasti vzdělávání může být zajímavou volbou. Ne každý z nás se však cítí na to, aby se rovnou postavil před ostatní a předával své zkušenosti a znalosti. I tak je možné [...]

Celý článek

Rozdíly mezi britskou a americkou angličtinou, které nás mohou přivézt do rozpaků

Ukázka kompletního týdenního plánu vytvořená v softwaru iMindMap (Tony Buzan).

Některá anglická slovíčka mají, někdy dokonce velmi, odlišný význam v britské a americké angličtině. Užití určitých slov nás tak může přivést do vtipných, ale i rozpačitých situací. Seznamte se s několika často užívanými anglickými výrazy, jejichž význam se liší dle toho, zda hovoříte s Brity nebo Američany. Představujeme vám několik slovíček s odlišným, někdy až kontrastním, [...]

Celý článek

Konflikt jako příležitost k lepšímu vztahu

svetla

Pravidelně se na kurzech managementu ptám, zdali můžeme považovat konflikty za pozitivní či negativní. Odpovědi bývají rozličné, ale vždy se najde část účastníků, pro které je konflikt něco, čemu je lepší se vyhnout. Jaká je tedy správná odpověď? Za konflikt lze považovat srážku nebo střet dvou či vícero, do určité míry se vylučujících nebo protichůdných [...]

Celý článek

Temperament osobnosti

lide-kresba

Temperamentem nazýváme souhrn charakteristických nebo vrozených rysů osobnosti, které se trvale projevují způsobem reagování, jednání a prožívání. Souvisí se vzrušivostí, tedy mírou odpovědi určitého člověka na různé podněty a zahrnuje i tendenci měnit nálady. Lidé se navzájem liší nejen obsahem svého duševního života (tedy vnímáním, pamatováním, myšlením, zájmy), ale i jejich formou neboli reakcí na [...]

Celý článek

Co rozhodně nedělat na palubě letadla?

letadlo_stoupa_mini

Cestujete často za prací, obchodem, poznáním nebo zážitky? Je palubní kabina vám dobře známým prostředím? A jak jste na tom se slovní zásobou, kterou využijete během letu? Víte například, co rozhodněte při letu nedělat? Vyzkoušejte si náš kvíz a níže uvedená slovíčka přiřaďte na správné místo do textu. Řešení naleznete v závěru příspěvku. A. Don’t [...]

Celý článek

Manažerské styly: Cukr nebo bič?

cukr_sklo_v

Pokud se plánujete vydat na manažerskou dráhu, počítejte s tím, že vás čeká řada nových výzev. Jedním z prvních témat, které je třeba ve vztahu k podřízeným vyřešit je bezesporu autorita. Jestli navíc začínáte řídit tým svých bývalých kolegů, může se stát nedostatečná autorita tou klíčovou. O co však může opřít svou autoritu začínající manažer, [...]

Celý článek

Produktová strategie – 2. díl

graf_linky

Produktová strategie představuje způsob dosažení produktového cíle. Například rozhodnutí, zda firma bude volit strategii vlastního vývoje a technické přípravy produktů, nebo napodobí produkt úspěšnějšího konkurenta (tzv. me-too výrobek), případně zda využije licence, kooperace, společné výroby atd. Volba strategie obvykle vychází z pochopení potřeb a přání zákazníků, ze strategie konkurentů, z cílů firmy a z názorů [...]

Celý článek